50
vychází 2. 12. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pátek 13. 12. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Pět životních etap Ferruccia Busoniho

Snad žádná skladba nedokládá lépe neukojitelný dosah, pokud ne přímo celou oblast působnosti pozdního romantismu, jako Busoniho výjimečný klavírní koncert o pěti větách, který dokončil v roce 1904 a poprvé ho uvedl 10. listopadu téhož roku v Berlíně. Svému anglickému životopisci Edwardu J. Dentovi sdělil, že o tomto velkém díle, které vrcholí mužským sborem, "uvažoval" celé tři roky. V roce 1902 zasílá Busoni své ženě symbolický náčrt koncertu a vysvětluje jí: Tohle je myšlenka mého klavírního koncertu. Zastupuje architekturu, krajinu a symbolismus. První, třetí a pátá věta jsou tři stavby. Mezi ně se začleňují dvě živé části: Scherzo a Tarantelle - první představuje zázračnou květinu a ptáka, různá monstra; druhá představuje Vesuv a cypřiše. Slunce vychází nad vchodem; na dveře poslední budovy je připevněna pečeť. Okřídlená bytost téměř na konci... zastupuje mysticismus v přírodě. Ale je tu ještě portugalský pianista José Vianna da Motta, kterému prý Busoni řekl, že koncert ve svých pěti částech líčí životní etapy člověka: I. Očekávání před slávou, tajemství a volání života; II. Mládí s tisíci fantastickými plány; III. Dospělost se svým bojem o vnitřní soulad; IV. Konečné útočiště divokého životního chtíče; V. Vědomý a klidný ústup do Nekonečna. Přes překvapivé odbočení v samotném závěru Busoni účinně zaměřuje svou pozornost na část, kterou považuje za nejtvrdší oříšek celého díla: masivní čtyřdílné ústřední Pezzo serioso, včleněné do celkové strukturální symetrie. Druhá a čtvrtá část sdílejí neapolskou lidovou melodii. Krajní věty jsou vážné a vyrovnané a také pracují s melodií. Pátá věta začíná ve skutečnosti - podobně jako sborové finále Beethovenovy Deváté symfonie - instrumentální připomínkou témat z předchozích vět, včetně první. Výběr z Busoniho nekonvenčního, více než sedmdesát minut trvajícího díla uslyšíte v dnešním Rondu.

JARMILA NOVOTNÁ