50
vychází 2. 12. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 11. 12. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky PhDr. Miloslava Polívky vyjímáme: Zatím co pro české historiky platí Matyáš Korvín za agresora, jenž téměř rozbil České království, jejich moravští kolegové hodnotí dobu Korvínova panování nad Moravou vesměs velmi kladně. Král - kondotiér obsadil moravskou zemi, nechal ale její stavy, tedy šlechtu, církev a města volně dýchat. Odvod daní do Uher nemohl vyvážit volnost, s níž si moravští stavové počínali a pracovali na znovuobnově země, která byla také postižena válkami, a právě nejvíce mezi Poděbradem a Korvínem. To jsou však rozpory, které nechce moderní historie zastírat, bude však muset otevřít řadu nových otázek. Ale vraťme se ke konci Korvínova života. Měl sužující onemocnění vnitřních orgánů a na jaře 1490 se již nemohl pohybovat. Přesto se, věrný své povaze, zúčastnil ještě oslav, které se konaly 4. dubna roku 1490. Trápila jej, jako mnohé panovníky a šlechtice té doby dna, choroba způsobená nadměrnou spotřebou masa, zejména zvěřiny a vnitřností. Nemoc, postihující zejména klouby a ledviny, zvítězila 6. dubna roku 1490, kdy za velkých bolestí, jak kronikáři zmiňují, král uherský a pro nás český, zemřel.

Kontrolní otázka:

1) Kdo byl učitelem a rádcem Matyáše Korvína?
2) Co znamenalo pro Evropu nebezpečí osmanské expanze?

(df)