50
vychází 2. 12. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 10. 12. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Lidé jsou násilnický druh?

Tradice rozšířená už od doby Jeana Jacquea Rousseaua, tedy tradice delší než dvě stě let, mluví o ušlechtilém divochovi. Mnoho současných badatelů je přesvědčeno o tom, že kruté války a systematické vybíjení vtiskl přírodním národům až kontakt s bělošskými dobyvateli. Zřejmě existují dvě základní utopie - tvrdí v Meteoru MUDr. František Koukolík. Jedna je utopie minulosti, klade zlatý věk lidstva sem, druhá je utopie budoucnosti - klade zlatý věk do příštích dob. Problém je v tom, že zlatý věk neexistoval. Sílí důkazy o tom, že jsme nejen vysoce agresivní, ale nadto násilně se chovající druh. Naši předkové se chovali stejně jako se chovají naši současníci - násilně. Přitom se stále traduje, že válečné střety mezi přírodními národy byly vysoce ritualizované, spíše se podobaly tvrdým sportovním utkáním než skutečné válce. K těžkým zraněním nebo smrti mělo docházet vzácně...

Zdá se, že tato představa opravdu padá, a to na základě bioarcheologie. Jde o metody soudního lékařství užité na archeologickém materiálu. Když má soudobé soudní lékařství jen trochu štěstí, dokáže zázraky. Je těžko uvěřitelné, co všechno o lidech povědí kosti - jak jejich vlastní, tak kosti toho, co snědli. Kosterní nálezy bývají někdy podstatně spolehlivější a jejich výpověď může být podstatně spolehlivější než písemné záznamy. Zkušený odborník obvykle dobře rozliší, zda se s danou kostí dělo něco dlouho před smrtí - to se projeví nějakými známkami hojení nebo zbytků zánětlivých či nádorových změn. Odlišné jsou změny na kostech, např. úrazové v době kolem smrti. A ty se zase odlišují od změn vzniklých na kostře po smrti. Bioarcheologové takto např. dokázali, že jistá staroegyptská princezna umřela na otravu krve z infekce, jejímž ohniskem byl zánět čelisti, jenž byl důsledkem zkaženého zubu. Jestliže najdete v páteřních obratlích několik vhojených šípových hrotů z pazourku, musel mít majitel této páteře během života potíže se svým lidským okolím. Stopy na lícní kosti nálezu v jižní Africe jasně svědčí pro oddělování čelisti od hlavy... V Bavorsku našli 38 lebek se vpáčenými zlomeninami v zadní části. Nález vědci vykládají jako hromadnou popravu. Převažují lebky žen a dětí. Ukazuje se, že organizované vyvražďování nevzniklo až s vývojem zemědělství a státu.

(bi)