50
vychází 2. 12. 2002

Zpět na obsah         

Názory, komentáře


MEDITACE JINDRY KLÍMOVÉ

Psáno exkluzivně pro Týdeník Rozhlas

Za minutu dvanáct

Mnoho lidí - mají-li jít se svou záležitostí na nějaký úřad - přepadnou stejné psychické obtíže jako před vyšetřením u lékaře, jednáním u soudu nebo před zkouškou či konkurzem. Úlevné je setkat se s úředníkem chápajícím, vlídným, kvalifikovaným a hlavně ochotným věc vyřešit. Není-li to možné, určitě aspoň dobře poradit. Slib vlády a parlamentu zněl: až projednáme všechny potřebné zákony, uděláme úplnou revoluci v dosavadní státní správě. Úředníci vám budou blíž, technika zjednoduší administrativní procesy a je nadobro konec se zbytečným úřadováním a nepotřebnými úředníky.

Je za minutu dvanáct. Od 2. ledna bychom tu revoluční reformu státní správy měli pocítit. Vlády na splnění daného slibu měly čtyři roky. Není to moc, ale jsou to čtyři roky. Stanovené obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností, ty, na jejichž bedra spadl úkol převzít činnosti ke konci roku zrušených okresních úřadů, mají na přípravu tři a půl měsíce. Pozměňovací návrhy k zákonům o reformě se projednávaly ještě v polovině června. Než vyšly zákony ve Sbírce, byl konec července. Okresní úřady dostaly termín k projednání do konce srpna a obce, článek nejdůležitější, vstupovaly do celého procesu až začátkem září. Jejich starostové se shodují v tom, že je to nad lidské síly a možnosti.

Říkalo se - a ne bezdůvodně - že někdejší předseda vlády Klaus žádnou reorganizaci státní správy nechtěl. Přesto, že reforma téměř všeho je vysoko zdviženým praporem všech nově nastupujících politiků v Česku obzvlášť. Václav Klaus věděl, že přes nitky výhodně obsazených okresních úřadů lze zvládnout leccos a že z centralistického můstku je lepší přehled. Když musel přepustit premiérské křeslo Miloši Zemanovi, triumfoval ten zase opačným extrémem. Reforma samozřejmě ano a co nejrychleji. Jenomže rok, do kterého se měla soustředit příprava nejintenzivněji, byl mimořádně hektický. Přinesl troje volby. Ty jako životně důležité zajímaly samozřejmě stranické funkcionáře a úředníky nejvíc. Kdo bude nově v Poslanecké sněmovně, kdo obmění část Senátu, kdo nově nastoupí na radnice. A mezi to přišly dvě události, které také na sebe strhly pozornost. Čtyřicet procent území republiky poškodily nečekané zátopy a škody se vyšplhaly do závratných výší. Organizovalo se, pomáhalo a řešilo se nutné a neodkladné. A pak tu ještě bylo přislíbené hostitelství summitu NATO, které jsme pojali jako věc cti. Starosti o ostatní záležitosti ustoupily do pozadí.

Nevím, nevím, co by se bylo stalo, kdybychom neměli v mnoha městech a městečkách skutečně starostlivé starosty, kteří mysleli na mnoho věcí dopředu, aby je příkazy shora, zákony, vyhlášky a nařízení, úplně nevyvedly z rovnováhy. Pravda, jezdili na různé semináře, ale jejich připomínky jako by nikdo neposlouchal. Pro 209 obcí s pověřeným úřadem a rozšířenou působností byly vyprojektovány velikosti správních území a zpracovány tabulky počtu zaměstnanců. Přerozděleno bylo tak víc než 19 tisíc funkčních míst. Shora také došla doporučení normativů velikostí kanceláří a sociálního zařízení, ale konkrétní náplň práce a financování, což je to nejdůležitější, zůstává dodnes stále upřesňovaným tématem. Delimitací vznikla povinnost převzít přednostně pracovníky rušených okresních úřadů, ale v tom hraje roli i bydliště lidí a možnost dojíždění. Také chuť, protože ti, kteří na okresech zbydou, budou převedeni do nově vytvořeného úřadu. Má název Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A bude mít práci tak dlouho, dokud zcela nezlikviduje majetek okresních úřadů a nedořeší další otázky, které se případně ještě objeví. O téhle nové instituci se příliš nemluví, ale pro rok 2003 je na ni pamatováno v rozpočtu rezervou 436 milionů.

Jenomže - obecní úřady s rozšířenou působností začínají pracovat od 2. ledna. Žily v představách, že to už budou mít převeden veškerý majetek, potřebný k práci, vybavení kanceláří včetně počítačů a aut.

Co byste asi řekli oficiálnímu oznámení, že na váš úřad vyšlo šest desetin auta. To se stalo na příklad sedlčanským. Sedlčany budou spravovat i Sedlecko-Prčicko z bývalého okresu Benešov. Převzali sem jednoho pracovníka z Benešova a čtyři z Příbrami. Nově mají přijmout do konce roku 32 lidí. Přihlásilo se přes 300 zájemců. Ale i tak se vybírá nesnadno. Někteří už jezdí na školení a zácvik, zejména pro obory dopravy, životního prostředí a správní i dopravní evidence. Starosta je jim vděčný, že nejen v práci, ale i ve svém volném čase studují zákony a vyhlášky a sbírají zkušenosti. V budovách, kde budou pracovat, jsou stále ještě stavbaři. Sedlčany měly štěstí při vytipování objektů, nemusely dráždit veřejné mínění žádným vystěhováním školy nebo nějakého ústavu.

Ale starosta inženýr Jiří Burián už zase dopředu myslí na to heslo: blíž k občanům. Takový stavebník ze Sedlce bude muset navštívit stavební úřad v Sedlčanech a pak katastrální úřad v Benešově, protože řada státních institucí v okresech stále zůstává. A případné odvolací řízení si odbýt na Krajském úřadě v Praze ve Zborovské ulici. Nové zastupitelstvo zatím ani neví, zda pro nové lidi dostane příslušné finance. Ne-li, znamenalo by to ročně vydat šest milionů z rozpočtu města. Nebylo by na rozvoj, na opravu mostků po povodních, na zlepšení zásobování vodou, opravu ulic, ani na zamýšlený stadion. Peníze by se musely dát úředníkům. Tisíc nedořešených otázek visí ve vzduchu - a přitom už je za minutu dvanáct. V řadě měst jsou lidé v nově zvolených zastupitelstvech bez zkušeností a s touhle situací si nevědí rady. Ne všude bývalá vedení radnic, která už neměla naději na znovuzvolení, myslela dopředu. Kdyby tak byl od těchto komunálních voleb ještě alespoň rok na to rozhlédnout se - a všechno domyslet... Třeba by se k lednu 2004 podařilo ten zázrak reformy státní správy připravit lépe. Odpovědněji k občanům. Když se to vezme kolem a kolem, mají se lidé od ledna čeho obávat. A to se říká, že se to všechno dělá především pro ně.