49
vychází 25. 11. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 8. 12. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 8.00 hodin

Duchovní hudba Josepha Haydna

Příštích osm neděl cyklu Duchovní hudba nás čeká setkání s tvorbou Josepha Haydna. Jeho hudba komorní a symfonická je známa dostatečně a stala se pevnou součástí koncertních programů i plánů nahrávacích společností. O jeho operách se sice ví, ale hrány příliš nejsou. Z duchovní hudby se poměrně často uvádí zejména oratorium Stvoření, ale další skladby zůstávají stále poněkud nedoceněny. Je to škoda, protože se jedná o díla, která jsou směle srovnatelná s díly např. W. A. Mozarta. Haydnově duchovní hudbě jsme již před několika lety věnovali cyklus Liturgický rok. Tato nová série na něj volně navazuje a přinese i řadu nových informací. Postupovat budeme chronologicky - od děl raných až po ta pozdní. Převahou budou tvořit mešní kompozice, na nichž je skladatelův umělecký vývoj dobře postřehnutelný. Dnes si poslechneme dvě - krátkou mši (Missa brevis F dur) a další nepříliš rozsáhlou mši spojenou s obdobím adventu. I když tento náš haydnovský cyklus není zaměřen tak, aby sledoval průběh liturgického roku, Missa Rorate coeli desuper (Rosu dejte, nebesa, shůry) tomuto hledisku přesně odpovídá.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ