49
vychází 25. 11. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 4. 12. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky PhDr. Miloslava Polívky vyjímáme: V roce 1437 byl císař na sklonku svých sil. Se zadostiučiněním shlédl ještě v Praze popravu Jana Roháče z Dubé, českého šlechtice, který odhodlaně hájil zásady Husova učení na hradě Sion u Kutné Hory. Zikmund byl ale tehdy již těžce nemocen, kromě jiného také dnou. Do Vídně za zetěm už nedojel. Zemřel cestou ve Znojmě 7. prosince 1437. Byl pochován v uherském Varadíně. Král a císař Zikmund v mnohém připomíná osobnost svého otce Karla IV. Byl vynikajícím a cílevědomým politikem s evropským rozhledem, který využíval všech prostředků k dosažení svých záměrů. Na rozdíl od svého otce žil v době, kdy Evropou otřásala krize církve, pokus o její reformu spojený s husitskými válkami a snahy o odvrácení osmanské expanze. Jeho státnické počínání je třeba vidět nejen v českém, ale právě evropském kontextu.

Kontrolní otázky:

1) Ve kterých letech byl Zikmund Lucemburský korunován na českého krále?
2) Co je to kruciáta?

(df)