49
vychází 25. 11. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 3. 12. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Liší se vývoj počítače a živočicha?

Tato otázka může vypadat na první pohled nesmyslně: těžko můžeme najít dva obory, které se liší více. Vývoj počítačů je přece zcela lidským výtvorem, zatímco vývoj živočišných druhů je dílem přírody a mechanismu přirozeného výběru, konstatuje v Meteoru Mgr. Jiří Donát.

Každý jednotlivý počítač byl nejprve navržen inženýrem, sestaven z předem připravených součástek a nakonec vyzkoušen a prodán. Vývoj živočicha se s tím nedá vůbec srovnat; popravdě řečeno je pro nás tento proces dodnes tajemný a nepochopitelný. Dokážeme sice popsat jednotlivé fáze vývoje embrya a poté i plodu, nerozumíme však tomu, co se v těchto fázích odehrává a už vůbec do těchto fází nedokážeme nijak zasáhnout. Vznik lidských výtvorů se od produktů přírody výrazně liší. Kdykoli se podíváme na konkrétní lidský výtvor, můžeme za ním vidět konkrétní proces jeho vzniku a konkrétní lidi, kteří jej vytvořili.

Platí to ale vždy? Co když se podíváme na produkt, který vytvořilo mnoho lidí a mnoho firem najednou? Kdo vynalezl a sestrojil např. takový internet? Kdo vymyslel jeho jednotlivé služby, kdo navrhl strukturu sítě v podobě, v jaké dnes existuje? Odpověď zní jednoduše - nikdo. Respektive nikdo konkrétní. Tato síť se vyvinula v tržním prostředí: firmy, kterým se vyplatilo zřídit k ní přístup, si tento přístup skutečně zřídily - tímto způsobem se formovala fyzická podoba sítě. Firmy, které cítily tržní příležitost, vyvinuly patřičné aplikace a konečně firmy a jednotlivci, kteří považovali určité služby a aplikace za užitečné, se rozhodli tyto aplikace využívat a doplnili do nich své údaje. Tímto způsobem vznikla v podobě aplikací i nepřeberného množství informací, které dnes na internetu nalezneme. Internet jako celek tedy nikdo konkrétní nevytvořil. Konkrétní tvůrce mají jen jeho jednotlivé složky, ať už jde o počítače, segmenty sítě nebo jeho aplikace. Internet jako takový ale můžeme chápat jako jev, který vznikl "samovolně", v procesu koordinované spolupráce mnoha subjektů z řad lidí a firem. V tomto procesu už můžeme podobu s vývojem živočišných druhů najít.

(bi)