49
vychází 25. 11. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava, 8. prosince, 20.20 hodin

Petr Bezruč věčně živý

Petr BezručNázev pořadu chce trochu provokativním způsobem upozornit na dvě roviny vnímání Bezručova života a především díla v průběhu celého 20. století. Na jedné straně jde o vytváření a pěstování legend a mýtů, na straně druhé o věcné a v literatuře legitimní inspirování tvarem i tématem díla tak výsostně originálním a v dějinách českého písemnictví nepřehlédnutelným. Přesně takto zní také název monografie mladého ostravského literárního historika Zdeňka Smolky (nar. 1969), která vyšla v letošním roce: Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Náš pořad se ovšem nedrží této striktně literárněhistorické práce, ale ukazuje a představuje na básnickém materiálu celého 20. století inspirativní pokračování i plagiátorské opisování. O šíři záběru svědčí především zastoupená jména, od autorů, kteří byli Bezručovi blízko věkem i zkušeností jako byla Tereza Dubrovská, Ondra Lysohorský, J. F. Karas, Vojtěch Martínek, přes další generaci reprezentovanou Zdeňkem Bárem, Františkem Lazeckým, Josefem Suchým, Josefem Cinkem, až k nejmladšímu Petru Motýlovi, a to jsem zdaleka nevyjmenoval všechna Smolkou zmiňovaná jména. Těmi se nechejte už překvapit přímo v pořadu Schůzky s literaturou, který pro vás vysíláme večer 8. prosince na stanici Český rozhlas 3 - Vltava.

(mze)