48
vychází 18. 11. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pátek 29. 11. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 6.45 hodin

Povodní poškozené půdy

Letošní srpnové povodně v mnoha krajích způsobily také velké škody v zahrádkách jak na úrodě, tak na porostech, ale především na pěstitelských půdách. Vysoký stav vody trval několik dní, většinou do jednoho týdne. Povodňová voda vytěsnila vzduch z půdy, vyplavila z ní především snadno rozpustné živiny, způsobila ulehnutí a zhutnění půdy. Důsledkem toho je také změna porostů, přetrvávají spíše hlouběji kořenící rostliny včetně dřevin a vytrvalé trávy, naproti tomu mělce kořenící porost byl zlikvidován. Pro ozdravění půdy je třeba podpořit její samočisticí schopnost (což pravděpodobně už pěstitelé udělali) mělkým rytím, prokypřením nebo vertikulací. Současně je třeba zarýt jakoukoliv organickou hmotu (listí, shrabky, posekané trávy a plevely atd.) a urychleně aplikovat povápnění půdy dávkou buď 1 kg prachového vápna nebo 2 kg mletého vápence na každých 10 m2 plochy, a mělce aspoň hráběmi zahrábnout. V krátké době doplnit dusíkaté a fosforečné živiny nejlépe dávkou 0,1 kg hnojiva Amofios na stejnou plochu a za další jeden až dva týdny přidat další hnojivo, a sice 0,1 kg draselné soli také na stejnou plochu. V žádném případě, ani na jaře, nepoužívat herbicidy. V horších případech záplav, což jsou dlouhodobá zavodnění, se dělají daleko náročnější opatření.

(pel)