48
vychází 18. 11. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 27. 11. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Koncert s jubileem

Již automaticky očekáváme, že po znělce, která je reminiscencí na rej rusalek ze Smetanovy Vltavy, nás osloví svým příjemným a nám všem důvěrně známým hlasem pan profesor Ilja Hurník, dramaturg a milý hostitel večerů, které probíhají nyní v rámci hudebních Akademií. Tentokráte dojde k malé změně. Po znělce promluví dr. Věroslav Němec, muzikolog, klavírista, dlouholetý přítel Ilji Hurníka. Ne, vůbec není nejmenší důvod k obavám, že pana profesora tentokráte neuslyšíme! Setkání s ním nás bude čekat o několik minut později a v lecčems bude obzvláště zajímavé! Pan profesor nás už nejednou překvapil zajímavou informací týkající se uváděných skladeb i hudebního světa v širším slova smyslu. Tentokráte nás překvapil svým vlastním životním jubileem, jež ho zastihlo v plné kondici a uprostřed tvůrčích sil. A nám se konečně splnilo velké přání, s jehož vyslyšením stále otálel: Namísto svých milovaných autorů obrátí po celý večer svou pozornost k vlastní tvorbě. Úvodní slovo dr. Věroslava Němce nás seznámí s osobností Ilji Hurníka, který už dlouhou řadu let - i prostřednictvím rozhlasových vln - rozdává své umění a předává mnoho svých životních moudrostí a zkušeností. A potom zazní díla, jež jejich autor vybral s ohledem na jejich žánry a hudební rozmanitost. Tak vedle kantáty z mládí "Maryka" uslyšíme půvabné komorní "Esercizi" pro dechové kvinteto, dívčí sbor Permoník z Karviné zazpívá za doprovodu Pražských symfoniků novější vokální dílo Missa Vinea Crucis a v podání Rozhlasových symfoniků uslyšíme dílo, jež mělo premiéru v letošním roce - Symfonii in C.

BOHUSLAV VÍTEK