45
vychází 29. 10. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 5. 11. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Fronta na vzdělání roku 1752

Je tomu právě 250 let, co v Celetné ulici v Praze stála fronta na - vzdělání. Psalo se 1. listopadu 1752. O frontu se zasloužil piaristický řád, protože se tu otevíralo pražské piaristické gymnázium, tedy přesněji nižší gymnázium a elementární škola, konstatuje v Meteoru dr. Václav Bartůšek. Škola byla doslova obležena rodiči a příznivci žáků, které piaristé přes kapacitu školy sto až dvě stě studentů nemohli přijmout.

Proč piaristické vzdělávání mělo tehdy v Čechách tak dobrý zvuk? Výuka řádu byla o něco reálněji zaměřena než jezuitská. Obě školy provozovaly sice latinské školy, gymnázia, ale piaristé kladli větší důraz na praktické vzdělání a ještě před vyhlášením povinné školní docházky velmi organizovaně a promyšleně provozovali výuku nejen na latinských školách, ale také na školách základních. Na tuto výuku na základních školách po absolvování gymnázia navazovala třída, která se jmenovala aritmetika. V ní se studenti nejen zdokonalovali v matematice, ale získávali základy přírodních věd a znalosti potřebné v praxi. Šlo tedy o předobraz jakési reálky nebo ekonomické školy. Piaristé v Praze uspěli, ukazuje to pozdější vývoj. Z Celetné se přestěhovali do Panské ulice. Později na aritmetiku navázala třída, kterou bychom mohli označit za třídu podvojného účetnictví. Bylo to vlastně vyšší reálné vzdělání a císařovna Marie Terezie dokonce nařídila svým úředníkům, že podobné kurzy musejí absolvovat. Nemuseli ovšem proto putovat jen do Prahy, protože podobné kurzy existovaly i na jiných piaristických ústavech, které byly už tehdy v Čechách poměrně rozšířeny.

Vzhledem k přínosu piaristů připravil Státní ústřední archiv ve spolupráci se Slovanskou knihovnou v budově Národní knihovny ve třetím patře pražského Klementina výstavku, která je věnována dějinám piaristů. A 11. prosince zde proběhne i seminář k jejich vědecké a kulturní činnosti, kdy účastníci navštíví i původní prostory pražských piaristických škol, včetně velmi krásně malovaného sálu v ulici Na Příkopě.

(bi)