43
vychází 14. 10. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pátek 25. 10. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 19.30 hodin

Ivan Ženatý v rozhlasovém přenosu z Rudolfina

Ivan ŽenatýSólista rozhlasu je institut, který zmíněné médium doprovází již od jeho raných začátků. Mezi prvními hudebníky, kteří koncertovali ve kbelském stanu, byl samozřejmě vedle klavíristy také houslista. A mezi ty legendární umělce patřil houslový virtuos Vojtěch Frait, pak Ivan Kawaciuk a v současné době vedle dalších umělců - varhaníka Aleše Bárty, klavíristy Jana Simona a houslisty Václava Hudečka - je nositelem titulu sólista Českého rozhlasu také Ivan Ženatý. Je naší pýchou, že náš sólista vystupuje s prestižními orchestry - v pátek 25. října je hostem České filharmonie. Připomeňme alespoň základní údaje o interpretovi. Ivan Ženatý je laureát řady mezinárodních interpretačních soutěží - Čajkovského v Moskvě, Pražského jara, UNESCO či kurzů slavného paganiniovského interpreta Ruggiera Riciho. Studoval v Praze u Nory Grumlíkové a svůj talent dále rozvíjel v mistrovských interpretačních kurzech Nathana Milsteina, André Gertlera a Igora Bezrodného v Curychu a ve Výmaru. S Českou filharmonií vystoupil již jako konzervatorista, známe ho jako sólistu Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a Českého rozhlasu. Ivan Ženatý vystupuje se světově proslulými sólisty, orchestry a dirigenty v předních světových koncertních síních - v Berlíně, Londýně, v Tokiu a v mnohých dalších. Spolupracuje s rozhlasem a televizí a natáčí nejen doma, ale i u světových vydavatelských společností - v poslední době je to Dorian Recordings v New Yorku. - v současné době vyučuje na Vysoké hudební škole Carla Marii von Webera v Drážďanech. Ivan Ženatý hraje na proslavený nástroj z dílny Giuseppa Guarneriho del Gesu, který je pojmenován Princ Oranžský.

RAFAEL BROM