43
vychází 14. 10. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Středa 23. 10. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00 hodin

Sláva omezení

Igor StravinskijSvůj další pravidelný Koncert v rámci čtvrteční Hudební akademie charakterizoval jeho dramaturg a průvodce Ilja Hurník zcela jednoznačně: Sejdou se tu skladby pro klavír, kvartet, smyčcový orchestr, sbor i velký orchestr. A přece mají jedno společné: Potvrdí, že odedávna se skladatelům ukládá příkaz - úspornost, omezení, někdy až kruté. Skladatel je přijímá, rozhodnutý dokázat, že to, co vypadá jako svěrací kazajka, mohou být křídla a že právě to spoutání podnítí jeho invenci. Je to zajímavý námět - zdálo by se, že skladby pro jeden celovečerní koncert a ještě témata k rozhovoru o jeho přestávce se budou tentokráte dávat dohromady dosti obtížně. Opak je pravdou! Čeká nás výběr skladeb velmi různorodých, nejednou velmi odlišných vlastností. Tak například v jedné Chopinově etudě je pravá ruka pianistova omezena pouze na černé klávesy, hudba Stravinského Tří kusů je motivicky omezena na skupinku čtyř sousedních tónů, ve svém Trenu na paměť obětí Hirošimy se Krzysztof Penderecki omezil pouze na barvu zvuku, v Ravelově Boleru se ocitáme v zajetí jedné jediné tóniny a jediného, monotónně se opakujícího rytmu. A tak bychom mohli pokračovat. Tím bychom vás však připravili o další překvapení, jež nás při setkání s Iljou Hurníkem, o přestávce pak s jeho skladatelským kolegou Janem Klusákem, čekají. Vedle těchto protagonistů se samozřejmě setkáme s předními našimi i zahraničními interprety.

BOHUSLAV VÍTEK