41
vychází 30. 9. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Čtvrtek 10. 10. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Mozartův Dobrotivý derviš aneb Bláznova čepice

V roce 1789 převzal herec, zpěvák, dramatik a skladatel Emanuel Schikaneder umělecké vedení Divadla na Vídeňce a dal se se svou divadelní společností zcela novým směrem. Aby přilákal co největší množství diváků, zařadil do repertoáru řadu pohádkových singspielů, které vycházely z tehdy populární sbírky Dschinnistan od Christopha Martina Wielanda a pod tlakem termínů přišel na nápad týmové práce na kompozici. Uměleckou úroveň zvýšil angažováním talentovaného Johanna Baptisty Henneberga, do souboru přibyli také dva skladatelé a zároveň sólisté Benedikt Schack a Franz Xaver Gerl. Ti všichni se podíleli na vzniku a uvedení série pohádkových singspielů - byly to Oberon, král elfů, Dobrotivý derviš a Kámen mudrců. Senzaci způsobilo objevení jména Wolfganga Amadea Mozarta v manuskriptu Kamene mudrců. Tuto podivuhodnou novinu doplňuje americký muzikolog David Buch dalším objevem, který udává, že druhá opera ze série - "Dobrotivý derviš aneb Bláznova čepice" je dílem jediného autora - Wolfganga Amadea Mozarta a že byla provedena mezi singspiely Kámen mudrců a Kouzelná flétna. Dokládá to hned třemi průkaznými doklady - 1) zápisem v deníku jistého Karla Zinzendorfa o návštěvě premiéry díla v březnu roku 1791, 2) knihou z roku 1791 uloženou v rakouské Národní knihovně, která obsahuje některé texty se singspielu, 3) novinovými anoncemi upozorňujícími od počátku dubna 1791 na výběr z díla aranžovaného pro hlas a klavír. Premiérové črty ze singspielu Dobrotivý derviš uslyšíte v Rondu.

RAFAEL BROM