39
vychází 16. 9. 2002

Zpět na obsah         

Hudba


NOVÉ ZVUKOVÉ NOSIČE

Karel Ančerl - Gold edition
(Supraphon)

Velkoryse pojatý projekt svým názvem neklame - jde vskutku o "zlatou" edici rozsahem i kvalitou: o rozsáhlou řadu reedic snímků, které významný český dirigent natočil s Českou filharmonií. Vydavatelé ji rozvrhli na čtyři roky, celkem 42 titulů bude vycházet až do r. 2005. Na toto období připadá i třicáté výročí dirigentova úmrtí (1973). Ančerl spolupracoval s filharmonií od roku 1950 až do svého odchodu do emigrace (1968) a tituly čerpají právě z tohoto období. Byl prvním českým dirigentem skutečně světové pověsti, dokázal přivést orchestr k suverénní virtuozitě. Mistrovství Karla Ančerla bylo založeno na syntéze koncepčního přístupu a pečlivé pozornosti k detailům. Dirigent vždy dokonale znal partituru a dokázal skvěle vystihnout stavbu jednotlivých skladeb i respektovat jejich slohové zvláštnosti. Jeho gramofonové nahrávky s ČF získaly ve své době řadu prestižních mezinárodních ocenění. (V období Ančerlova působení se významně zdokonalila nahrávací technika - mj. vynálezem dlouhohrajících desek - čemuž vděčíme za dobrou technickou kvalitu záznamů.) Současná reedice na CD i po letech uchvacuje nádherným zvukem a technickou dokonalostí. Letos se objeví celkem 12 titulů; prvních šest už vyšlo. Každý je koncipován jako ucelený soubor, všechny dosud vyšlé desky charakterizuje maximální snaha o dramaturgickou vyváženost a zároveň i reprezentativnost: Vedle české hudby (Smetanova Má vlast, Dvořákova Novosvětská) je tu zastoupena německá a ruská romantická hudba (Koncerty pro housle a orchestr Mendelssohna-Bartholdyho a Maxe Brucha, Musorgského Obrázky z výstavy, Španělské capriccio N. Rimského-Korsakova), symfonická hudba z přelomu 19. a 20. století (Mahlerova 1. symfonie, Straussův Till Eulenspiegel, Stravinského Petruška či Svěcení jara atd.). Pohled na všechny plánované tituly napovídá, že zároveň s přehlídkou vrcholných uměleckých výkonů České filharmonie s Karlem Ančerlem vytvoří projekt "zlaté edice" postupně atraktivní soubor nahrávek světové klasické hudby. Vystřídá tak - a určitě i svým způsobem nahradí, a to na vynikající interpretační úrovni - sympatickou, bohužel nedávno zaniklou edici vyd. Amadis Mistři klasické hudby.

(ap)