36
vychází 26. 8. 2002

Zpět na obsah         

Televize
a film


POZVÁNKA DO KINA

Jak zní desatero přikázání lásky

Režisér Roger Kumble (od něhož již známe studentskou komedii Velmi nebezpečné známosti) přišel s novým titulem - Prostě sexy. Pokračuje v linii krajně klišovitých milostných historek, vyprávěných s odrazující přitroublostí. Tentokrát se zaměřil na trojici kamarádek - dokonce spolu bydlících - a jejich problémy s láskou i se sexem. Přestože se jejich věk pozvolna blíží k třicítce (jak lze vyrozumět z jedné poznámky), chovají se s rozpustilou kvikavostí jako pubertální děvčata. Už v této kombinaci nacházím základní nesoulad.

A v takové stejně pitvořivé poloze jsou občas nadhozeny (a bohužel hned degradovány) i otázky vážnější, zvláště když se týkají emancipace žen včetně aktivního vybírání případného partnera či pojímání milostného vztahu jako pouhé nezávazné hry v důsledku obav ze zodpovědnosti. Všelékem se ukazuje být jen samospasitelná Láska. Náležitosti romantické komedie jsou naplňovány příkladně - včetně svatby zrušené těsně před jejím uzavřením, když si oba snoubenci prozradí, že ani jeden si není jist svým citem.

Cameron Diazová, Selma Blairová, Christina Applegateová, protagonistky filmu Prostě sexyVyprávění plyne nezáživně, snaživě čas od času oživováno trapasovitými situacemi, které jsou však k uzoufání nudné a rozvleklé, neschopny rozvést sebejednodušší gag, čerpají z jednou již osvědčených klišé podřadných buranských či dokonce fekálních komedií. Často jsou zdůrazňovány sexuální podtexty (počínaje zbytečně nastavovanými rozpravami o sukni, na níž jsou skvrny od spermatu, přes zdánlivý - pro vnějšího pozorovatele - lesbický výjev až k felaci, pro niž se stane osudným piercing). Mohutně se podporují pocity hnusu. Co jiného si lze myslet o zapomenuté pizze prolezlé červy či vodotryscích vody na pánském záchodě, kam se hrdinky puzené intimními potřebami uchýlily?

Primitivně vystavěná i vyprávěná komedie se hodně spoléhá na ústřední představitelky (Cameron Diazová, Selma Blairová, Christina Applegateová), ovšem jejich postavy jsou napsány natolik ploše, že postrádají pevnější záchytný bod. Určujícím znakem je dětinské chichotání a rychle se měnící nálady od milostné euforie až k plačtivé beznaději, výhradně v závislosti na úspěchu či neúspěchu v milostném podnikání.

Prostě sexy se řadí mezi filmy po všech stránkách pokleslé a sledující uspokojení představ těch nejméně náročných diváků, jací se mohou vyskytnout. A také je nepochybné, že všichni, kdož se této pochybné produkce účastnili, přesně věděli, na čem se podílejí. Výslednou podobu totiž nelze považovat za neúspěch v důsledku nezvládnutého řemesla, naopak prozrazuje vědomou volbu. Prostě sexy vyhlíží přesně tak, jak podle svých tvůrců vyhlížet měl. Proto o tomto jinak okrajovém filmu píšu - prozrazuje totiž velice nebezpečné směřování.

JAN JAROŠ