34
vychází 12. 8. 2002

Zpět na obsah         

Titulní rozhovor


Meda Mládková:
Dlouhá cesta do mlýna

S vaším jménem jsme se v Čechách začali na stránkách novin setkávat především díky kauze Sovovy mlýny. Vlastně je trochu neobvyklé.
Narodila jsem se v Zákupech jako dcera ředitele tamního pivovárku. Maminka byla Němka, táta naopak český patriot a zarytý ateista. Když jsem se měla narodit, tatínkovi na jméně nezáleželo, vymínil si ale, že nesmím být Marie, Františka či Magdaléna. Do kostela ke křtu pochopitelně odmítl jít, a když se ptal kněz na mé jméno, nevěděli vlastně, co říci. "Dnes má svátek Marie, tak ji tak pokřtíme," navrhl, a tak se i stalo. Když se se mnou vrátili domů, bylo zle, a tak mi říkali jen Mädi od německého Mädchen - děvčátko. To mi už zůstalo a já si tu Marii nakonec nechala přepsat i v matrice, a tak jsem se stala Medou Sokolovou.

Hned po válce jste odešla studovat do Ženevy. A tam vás také zastihl únor 1948.
Válka mi ukradla šest let mládí, navíc jsem nesměla studovat. Snažila jsem se vše dohnat, toužila jsem se naučit dobře francouzsky, studovat filozofii. Po únoru 1948 odešlo do ciziny na dvě tisícovky vysokoškoláků, to musela být pro národ pohroma. Hrůzným paradoxem bylo, že většinou končili v lágrech těch, které šest let nenáviděli - Němců! Tak jsem si v Ženevě řekla, že se domů nevrátím, že mám morální povinnost těm studentům pomoci, dostat alespoň některé z lágrů ven. Prohlásila jsem se za uprchlíka, dostala pas a nějaké peníze.

Pokud vím, působil tam obdobně i Pavel Tigrid a další. Patřila jste k jejich skupině?
Já patřila k ženevským exulantům, naším vzorem byl Ferdinand Peroutka. Podle jeho Přítomnosti jsme začali vydávat časopis Současnost. Pavel Tigrid za námi přijel, ale k jeho skupině jsme nepatřili. Oni, stejně jako později Pelikán a další, chtěli komunismus postupně rozmělňovat a částečně v duchu této strategie akceptovali některé jejich názory. Dělali báječnou práci, ale tou cestou jsem jít nechtěla. V Ženevě byla mou hlavní sférou práce o Druhé internacionále, komunismus jsem prostudovala do detailu a nebyla jsem ochotna k žádným kompromisům. Byla jsem potom dokonce specialistkou na tuto tematiku. Chodili za mnou zájemci z mnoha zemí, kterým jsem dávala podklady pro jejich práci, napsala jsem na toto téma spoustu článků. Ve Švýcarsku jsem strávila pět nádherných let. Chtěla jsem pak studovat v Anglii ekonomii, protože i když mi Švýcaři doktorát ekonomie dali, byla jsem spíš socioložkou. Skončila jsem ale v Paříži, kde jsem na Sorboně vystudovala umění. Specializovala jsem se na moderní směry.

Jak jste se poznala s Janem Mládkem?
Jan Mládek se narodil v roce 1912 v Polsku. Jeho maminka byla Polka, tatínek Čech, policejní generál. Jan vystudoval ekonomii, a když přišel rok 1939, utekl přes Francii do Anglie. V Anglii s Fairabendem připravovali českou ekonomickou reformu, ale Fairabend svou pozici po válce ztratil a Beneš Mládka přemluvil, aby odejel do Ameriky a pracoval tam pro přijetí Marshallova plánu. A jak jsme se poznali? To bylo trochu komické. Psal se rok 1953. Já jsem měla vůbec první nakladatelství v exilu - Edition Sokolová, podle mého jména za svobodna. Vydala jsem třeba první Toyen, i když to není můj typ ani tvorbou, ani jako člověk. Potřebovala jsem pro vydavatelskou činnost peníze a pořád jsem slyšela jméno Mládek, které mělo mezi exulanty dobrý zvuk. My jsme tehdy vydávali exkluzivní edici, vázanou v bílé kůži, a Jan Mládek nám na ni posílal pravidelně pouhé dva dolary. Když jsem jednou v roce 1955 jela do Paříže, tak jsem si řekla, že ho navštívím. Vešla jsem do krásné kanceláře, seděl tam jako král, a povídám - pane Mládku, já pořád slyším, jaký jste český patriot, máte takovou pozici a přitom nám posíláte jen dva dolary. On se usmál a povídá - pardon, to mi nějak ušlo, odpusťte. A hned to napravil. Po letech pak říkal svým známým - v životě mě knížky nestály tolik peněz. On, jako velký český patriot, byl ohromen, že přišla Češka, která vydává české knížky. Pozval mě na večeři a za pár let, v roce 1960, jsme odlétali do Ameriky jako Mládkovi.

Otázka lapidární - jak se sbírají obrazy?
Manžel se stal postupně významnou osobností bankovního světa, jeho peníze a pozdější prodej domu ve Washingtonu nám umožnily vybudovat naši dosti rozsáhlou sbírku. Na začátku byl však jen obrázek za pár dolarů. Na studiích jsme museli projít vším. Kubismus jsem ale strávit nemohla. Říkali mi - tady je mandolína, ale já jsem tam neviděla nic. Profesor mi radil - dívejte se, dívejte se. Tak jsem se dívala, leč marně. Až jednou jistý slavný pařížský antikvář přinesl mému manželovi obraz a povídá - není to nic zvláštního, koupil jsem ho na aukci za padesát dolarů, ale je to váš umělec a věřím, že jednou bude slavný. Tak jsem na toho malíře byla zvědavá, že jsem odjela kamsi za Paříž do jeho ateliéru. Kupka mi otevřel a já jsem se mohla zbláznit. Byla jsem nadšená, běhala od jednoho obrazu k druhému, vůbec jsem se nepotřebovala ptát, co je co. Tehdy jsem se do Kupky rázem zamilovala. Někde o mně napsali, že kupuji obrazy pod cenou a chladně kalkuluji s následným ziskem. Tak to ale není. Nedávno jsem třeba navštívila sochařku Magdalenu Jetelovou a viděla ty obrovské Schody, tak jsem si říkala - co za ně bude chtít, když na tom dva roky pracovala. Nemohla jsem spát vzrušením, jak se mi líbily. Tak jsem jí o svém okouzlení napsala s dovětkem, že nevím, jestli si je budu moci dovolit koupit. A ona mi odepsala, že jsem jiná návštěva než ředitelka muzea moderního umění, která se ani neposadí, řekne - zajímavý - a jde. I Kupku tehdy asi nadchlo, když přišla mladá, hezká holka, kunsthistorička, a zajímala se o jeho umění. Měl mě rád a já jeho. Přátelé to vycítili a prodávali mi jeho díla za snesitelné ceny, jednou za vysavač, někdy i zadarmo. Samozřejmě - to, co mě tehdy stálo padesát dolarů, bych dnes nedostala ani za šestnáct tisíc.

V případě mnoha našich umělců však mělo vaše sběratelství takříkajíc i další rozměr.
Mám ve sbírce díla výtvarníků, kteří zvláště v době, kdy vpád pěti armád ukončil pražské jaro, neměli zrovna na růžích ustláno. Právě v té době jsme jejich artefakty kupovali, vystavovali. Když jsem přijela v roce 1967 do Prahy, tak jsem byla nadšena našimi umělci, městem, nádhernou dobou. Nevěděla jsem, za kolik mám jejich díla kupovat, ale povídám jim - jezdí sem slavný galerista Schwarz z Milána, tak mi dávejte tytéž ceny jako jemu. Zpět do Ameriky jsem odlétala s přesvědčením, že těm báječným mladým lidem musím pomoci. Podařilo se mi nadchnout Fordovu nadaci, aby udělali něco pro naše studenty z humanitních oborů, protože americká pomoc patřila v té době spíše technikům. Dali mi vcelku volnou ruku, založili pro Čechy zvláštní stipendium. Bylo na půl roku a velice výhodné. Mohl jste cestovat, kam jste chtěl, dali vám knížky, jaké jste chtěl. Úžasné stipendium. Prvním, kdo je dostal, byl Václav Havel, potom Chalupecký, Slavík. Prvních deset lidí do Ameriky přijelo, ale bez Václava Havla. Ten pořád v Praze psal, mám s ním z té doby rozsáhlou korespondenci. Dřív než on do Ameriky přijeli do Prahy Rusové. Posílali jsme s manželem potom peníze emigrantům do Vídně a dalších evropských zemí. Požádali jsme o pomoc i české stipendisty v Americe, ale zde jsme v některých případech narazili na nešťastnou českou povahu - závist, nesnášenlivost. Někteří dali přednost nákupu aut a o pomoci nechtěli ani slyšet.

Prý stál na počátku vaší sbírky nepříjemný konflikt?
Z vybraných obrazů od českých umělců jsem udělala v roce 1968 v Americe výstavu. Bylo to právě v době, kdy sem přišli Rusové. Navrhla jsem velký katalog, který stále nevycházel tiskem. K vernisáži jsme uspořádali velkou party, kde se sešli umělci, kritici, z New Yorku přijel i ředitel Guggenheimova muzea. Po ní jsme měli jít otevřít výstavu, ale katalog stále nebyl na světě. Už jsem byla ve dveřích, když mi volá ředitel výstavní síně a omlouvá se mi, že je mu to trapné, ale že katalog přede mnou schovali. "Přišel český vyslanec a požádal, abychom mu jej ukázali. A on prohlásil - jestli to budete publikovat, tak všichni tito umělci budou potrestaní."

O co šlo?
V katalogu jsem popisovala Prahu, jaká je fantastická na rozdíl od "stalinistické doby, kdy bylo české umění zahnáno do slepé uličky". A právě tato věta i v šedesátých letech stále mnohým vadila! Požádala jsem svého manžela, aby výstavu zahájil, protože mně bylo do breku. Jan Mládek se toho ujal a mimo jiné záležitost s katalogem popsal. Nastalo hrobové ticho, až vstala prezidentka muzea a řekla: "Muzeum v demokratické zemi se ptá českého vyslance, co smí a nesmí! Kde to jsme? Jestli paní Mládková nedostane do čtvrtka satisfakci, tak já rezignuji!" Ráno byly články v amerických novinách, volali mi lidé z celého exilu.

Jak to dopadlo?
Ve čtvrtek vedení muzea rezignovalo, telefonátů i článků přibývalo, stala jsem se tehdy značně populární. Nakonec přijeli z Prahy zástupci z Art centra a řekli mi: "Paní Mládková, kupte celou tu výstavu a uspořádejte expozici pod svým jménem. Jinak by se naši umělci v Praze dostali do maléru." Tak jsme to s manželem koupili a vystavili jako svou sbírku českého moderního umění, která se tak vlastně začala tvořit. Jezdila jsem do Čech, někdy mě pustili, někdy ne, a kupovala, co se dalo. Kulhánka, Krejčího, Chlupáče a další. Od roku 1985 jsem však měla Prahu zakázanou definitivně.

Zdá se, že energie máte pořád na rozdávání. Kde a jak čerpáte síly?
Mě vždycky vzpruží nějaké hulvátství. Když třeba Milan Knížák napsal, abych si sbírku dala do amerického octa. A za dva měsíce jsem přímo od něj dostala žádost, abych jim půjčila obrazy na výstavu. Tak to potom srším energií.

Nikdy jste se nebránila přezdívce Tvrdohlavá Meda. Jak byste jinými slovy charakterizovala svou povahu?
Já nejdřív dlouze přemýšlím, radím se. A když se potom k něčemu rozhodnu, tak bojuji a neustupuji. Pokud mě někdo nepřesvědčí skutečně pádnými argumenty. Byla jsem takovou už jako mladá holka.

Čemu vás naučila Amerika?
Poctivosti, přímému jednání. A třeba i lásce ke zvířatům - to je má velká slabost. Mám pět koček, dva psy na venkově, dva ve Washingtonu, dva tady.

A jak se vám v Americe žije?
Já se tam cítila vždy velmi dobře. Žiji ve starém Washingtonu, na takové washingtonské Kampě, ale malý dům mám i v New Yorku. Tam ale člověk musí nějakou dobu žít, aby to město pochopil. A pak ještě vlastním nemovitost na ostrově v Karibském moři, kterou si ale moc neužiji. Jezdím tam, jen když mi ji nějaký ten hurikán poničí.

JIŘÍ VLASTNÍK

Foto autor

Meda Mládková se po smrti svého manžela rozhodla věnovat Praze unikátní sbírku děl českých i východoevropských umělců z let 1965-1985. Odmítla ji však umístit do prostor Národní galerie. Pro muzeum moderního umění Nadace Jana a Medy Mládkových byl tedy vybrán zdevastovaný objekt Sovových mlýnů na pražské Kampě. Na snímcích z konce července tohoto roku vidíte Sovovy mlýny po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci.