34
vychází 12. 8. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Sobota 24. 8. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04 hodin

Palcová generace

V Japonsku jim říkají "palcová generace", ale známe je i od nás. Svírají v dlani mobilní telefon a palcem zběsile mačkají knoflíky klávesnice. Rozesílají do světa textové zprávy se stejnou zarputilostí, s jakou vysílal poslední SOS radista z potápějícího se Titaniku, poznamenává v Meteoru doc. ing. Jaroslav Petr. Mobilní telefon v roli novodobé modly formuje život svých vyznavačů. Palcová generace si možná ani neuvědomuje, že jim jejich kapesní bůh mění i anatomii těla a uspořádání neuronů v mozku. Dr. Sadie Plantová z univerzity v britském Warwicku studovala po šest měsíců chování několika stovek příslušníků palcové generace v Londýně, Chicagu, Pekingu a Tokiu. Zjistila, že díky neustálému zaměstnávání palce mají mladí uživatelé mobilních telefonů ve srovnávní s ostatními stejně starými lidmi vyvinutější svaly na tomto prstu. Ještě zajímavější bylo zjištění, že palec vyznavačů mobilu přebírá roli dominantního prstu ruky. Zuřiví odesílatelé textových zpráv mají palce o poznání šikovnější a navíc používají rovnocenně palců obou rukou bez ohledu na to, zda jsou praváci nebo leváci. Palec jim slouží i k činnostem, při kterých ostatní lidé dávají přednost ukazováčku, například pro stisknutí zvonku u domovních dveří. Neurologové nepochybují o tom, že to je důsledek výrazných změn v té části mozkové kůry, která zpracovává hmatové podněty a řídí pohyb prstů. Podobně mají zvětšené příslušné oblasti v mozku i nevidomí čtenáři slepeckého písma nebo hudebníci, kteří tráví dlouhé hodiny hrou na hudební nástroj. Případy muzikantů, kteří zatížili svou ruku i mozek nad únosnou mez, ukazují, jak snadno se člověk dostává na hranice možností, jež mu dala do vínku příroda. Proto by asi nebylo moudré vnímat výzkum změn, které se odehrávají v hlavách palcové generace, jen jako zajímavou raritu. Aspoň chvíli bychom se měli zamyslet nad tím, jak a k čemu své ruce používáme...

(bi)