34
vychází 12. 8. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pátek 23. 8. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 6.45 hodin

Užiteční predátoři

Stehlík obecnýStejně jako každá rostlina je k něčemu (i ta plevelná), tak i živočichové jsou užiteční i škodliví (někteří více, jiné méně) - podle toho, jak je hodnotíme my lidé - nebo ostatní příroda. Je vhodné připomenout a rozlišovat právě ty užitečné, kterým říkáme predátoři a jejichž působením se vlastně udržuje rovnováha v přírodě. A některé ani neznáme, přesto mají důležité místo mezi ostatními živočichy. Biologové je mají zařazeny na třídy a čeledi, pro nás pěstitele a zahrádkáře stačí obecnější informace. Velké množství je pavouků, kteří řadu škodlivých drobných živočichů usmrcují jedovatým sekretem, pak je vysávají. Malincí roztoči (Acarina) jsou využíváni také k biologické rovnováze proti sviluškám, vlhovníkům a třásněnkám. Ve třídě hmyzu je mnoho užitečných. Např. škvoři (Forficula) likvidují mnohé mšice, prospěšné jsou většinou ploštice, lovčice a hladěnky, o užitečnosti zlatooček (Chryzopa) a slunéček (Coccinella) proti mšicím a sviluškám nikdo nepochybuje, také brouci střevlíci (Carabidae) se živí různými housenkami. Z blanokřídlých jsou prospěšné vosovité, kutilkovité, hrabalkovité i vosičkovité, které dravě požírají vajíčka a těla housenek. Také dvoukřídlý hmyz (bejlomorky, mšicomorky, pestřenky a roupcovití patří mezi užitečné živočichy proti mšicím, nosatcům, chroustům ve všech stadiích. Velký užitek přinášejí ptáci: dravci - káně, poštolky, dále sovy, puštíci a kalousi a všichni zpěvní, od sýkor a vrabců až po pěnice a špačky - a k nim připočtěme ježky, žáby, ještěrky nebo slepýše. Ani někdy nevíme, kdo a co přináší užitek.

(pel)