34
vychází 12. 8. 2002

Zpět na obsah         

Televize
a film


TV TIPY

Pondělí 19. 8. 2002 ČT 2 - 21.30 hodin

Lidé by si měli odpouštět

Americký režisér David Lynch proslul mnohdy až šokujícími příběhy, kde se vize prolínají s realitou, kdy ani vztahy, významy a vyznění nejsou jednoznačné. Viděli jsme téměř všechny jeho filmy, Česká televize nyní vysílá jeho seriál Městečko Twin Peaks. Snímek Příběh Alvina Straighta se však zcela liší od všeho, co dosud natáčel. Už příjmení titulního hrdiny zní symbolicky - straight totiž znamená rovný, přímý, čestný. Ještě jednu charakteristiku bychom mohli přidat: umíněný a tvrdohlavý.

Alvin je zestárlý, sedřený farmář, jenž se navzdory svým chorobám i omezeným dopravním možnostem vydá na dalekou cestu za svým bratrem, s nímž se kdysi dávno rozkmotřil. Zatímco on se obtížně belhá podepírán dvěma holemi, bratra postihla mrtvice. A vědomí, že pozemské dny obou mohou být sečtené, starce přiměje k poslední velké pouti. Jenže při ní nemá k dispozici nic jiného než zahradní traktůrek.

Ujede na něm stovky mil a stráví řadu dní pod širým nebem, v rozmluvách s lidmi, s nimiž se náhodně potkává. Vyvstává před námi jedno z důležitých témat amerického filmu - žánr road-movie zpracovává příběhy spjaté se silnicí a putováním. Ale zvolené pojetí je nezvyklé: namísto běžnějšímu rebelství přihlížíme poklidné elegii, která spíše dojímá, která vzdává hold nezdolnosti, ale také rozhodnutí zapomenout na vlastní pýchu či pocit uražené ješitnosti.

Zesáblý, přesto stále vitální, se svým údělem vyrovnaný stařec (s nesmírnou pokorou jej představuje Richard Farnsworth, jenž vdechl život nepěstěné vousaté tváři - a svého hrdinu přežil jen o několik měsíců) vzbuzuje údiv, ale následně také respekt. Herecká kreace, v náznakových gestech i jemně "zpomalené" mluvě modelující laskavou, vstřícnou bytost, je natolik sdělná, že jsou zbytečné jakékoli vysvětlující dovětky.

Pomalá Alvinova jízda jako by určovala tempo i celému vyprávění. Kamera se sice občas vznáší do výšin ptačí perspektivy, aby obhlédla hrdinovo umístění mezi obdělanými lány, ale jinak jej trpělivě provází, pohlížejíc na silnici i nebe na obzoru jako na bezmála spolu související veličiny. Nadcházející podzim s sebou přináší proměnlivé počasí, ale žádná plískanice nedokáže Alvina zastavit. Lynch natočil jímavý, vroucí film, jakých vídáme jen málo. Ale ruku na srdce: získal by film jakkoli zaslouženou odezvu, kdyby jen nenatočil právě on?

(jš)


Úterý 20. 8. 2002 PRIMA - 13.30 hodin

U Pěti veverek

Majitelka malostranského činžovního domu se pyšně vyvyšuje nad své okolí. Její shovívavý manžel dlouho potají napravuje rozmíšky se služkami i nájemníky, které způsobila. Brzy se ale paní domácí "díky" jednomu podvodníkovi přesvědčí, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu.

Režie Miroslav Cikán. Hrají Josef Stelibský, Míla Pačová, Jindřich Plachta, Růžena Nasková, Jana Romanová, Eva Klenová, Jan Pivec, Ladislav Pešek, Jaroslav Průcha, Jaroslav Marvan a další.


Středa 21. 8. 2002 ČT 2 - 20.00 hodin

Sladké století poněkud zhořklo

Do dvacátého století se vstupovalo s velkými nadějemi: věda a technika nabízely stále pohodlnější život, byla pokořena některá společenská tabu, příroda byla ještě (i v Evropě) krásná, o válce uvažoval jen málokdo. Nádherná perspektiva. Nikdo netušil, jak jsou všechny sny o sladkém století bláhové. Dvacátý věk přinesl totiž - obzvláště ve střední Evropě - neuvěřitelné politické a ideologické zvraty. Žádné dítě narozené ve středu Evropy na začátku století nemělo prožít svůj život podle svých představ, v jediném společenském zřízení a mnohé ani v jediném státě. Přitom nemuselo ani opustit práh svého domu...

Tragické změny, společenské zvraty, války, revoluce, nástupy různých ideologií a konflikty s mocí i s vlastním svědomím znamenají obrovskou studnici příběhů, zkušeností a poučení. Přitom dodnes žijí lidé, kteří je mohou sdělovat. Je jich ovšem stále méně a méně.

Dokumentaristka Helena Třeštíková si dala za úkol jejich svědectví zaznamenat a zachovat je tak "na věčné časy". Protagonisty snímku Sladké století jsou ženy. Jelikož i autorka filmu je ženského pohlaví, nabízí nám dokument unikátní ženský pohled na drobné i velké události 20. století a hodnocení vlastních činů. I Alču Palkoskovou, Dagmar Skálovou, Jitku Puflerovou a Hildu Čihákovou měl čekat skvělý život ve skvělém století. Narozeny na jeho začátku vstupovaly do života s určitými ideály. Jenže člověk míní - události mění. Tyto ženy se provinily. Tím, že se chovaly podle svého svědomí. Všechny strávily desítky let svého života v komunistickém vězení. Snímek Heleny Třeštíkové je tak vzácný nejen tím, že zaznamenává výpovědi lidí, kterých ubývá, a události uplynulých sta let, na které se už pomalu zapomíná, ale i tím, že připomíná zrůdné zločiny komunistického režimu. Lidé zapomínají velmi rychle a nikdy neuškodí připomenout si, co se v naší zemi dělo. Česká televize nám to umožní vysíláním tohoto dokumentu právě ve výroční den sovětské okupace Československa. Ostatně - i to je událost, na kterou by se nemělo zapomenout.

TOMÁŠ PILÁT


Čtvrtek 22. 8. 2002 ČT 2 - 21.40 hodin

Jak duch pomáhal budovat socialismus

Když jsem před zhruba patnácti lety potají a navíc nezván vlezl na utajenou projekci zakázané české satiry Bílá paní (1965), nikdo mě sice nevykázal, ale jak jsem se později dověděl, přítomné funkcionáře prý rozhořčil můj údajně škodolibý smích. Inu, smál jsem se zcela upřímně a bez zábran. A myslím si, že tato komedie bude bavit i dnes, jakkoli reálie, z nichž vyvěrá, už dávno patří minulosti. Jenže: některé mocenské mechanismy jsou prostě věčné a opatrnická funkcionářská mentalita, vychytralost provázená pletichařením, asi nezmizí nikdy.

Když režisér Zdeněk Podskalský začal tento film chystat (podle jedné z povídek Karla Michala), zřejmě ani netušil, jaký nadčasový náboj do něj vkládá, jak ze zdánlivě krotké historky o nepoddajném kastelánu Pupenci (jehož kouzelnými rozpaky, kolísajícími mezi odbojným vzdorem a skloněnou hlavou, obdařil Vlastimil Brodský) vykroužil podobenství o manipulaci davovým smýšlením. Pověstným se stal zejména závěrečný výjev s neexistujícím mostem - slávu provolávající lidé se noří do vln, aby překonali řeku, na otázku nezvedeného potomka zazní pádná mateřská odpověď: "Mlč a plav!" Tato scéna vypovídá o bezmyšlenkovité stádnosti, prostoupené navíc strachem, víc než sáhodlouhá pojednání.

Co se přihodilo? Náhodně vyřčené zaklínadlo probudilo k životu hodnou bílou paní, která místnímu obyvatelstvu začne plnit přání, která představitelé městečka nebyli schopni zajistit - počínaje instalací vodovodu. Podskalský sice užívá běžných atributů duchařského filmu, dokonce si vypomůže dvojnickým motivem (filmoví hrdinové připravují divadelní představení o Bílé paní), ale činí tak s nesmírnou noblesou a nápaditostí. Vzpomeňme jen drobného detailu, když Bílá paní vracející se zpět do obrazu tam vstoupí i s řemeslnickým náčiním. Zábavné nadpřirozeno však vstupuje jako pouhý prostředek, režisér této zápletky užívá jako základny pro rozehrání kousavé satiry, která se vztahuje na tehdejší "vrchnost", jakkoli z bezpečnostních důvodů stojící jen na nejnižším mocenském žebříčku.

V rolích místních mocipánů - předsedy místního národního výboru a tajemníka tamtéž - se blýskli Rudolf Hrušínský a Miloš Kopecký. První jako zdánlivě rozšafný a žoviální, ve skutečnosti bezostyšně demagogický žvanil, druhý jako impulzivní, věčně se něčeho obávající človíček, na první pohled snad směšná figurka, která by však byla schopna trýznit a tyranizovat; vysoká míra vztahovačnosti a okamžitě padající výhrůžky jen dokreslují jeho vychytralou povahu. Oba spojuje týž rys - bojí se cokoli sami rozhodnout, pokud to nemají potvrzeno "seshora". A doplnit lze ještě Bekova experta na temné klerikální rejdy, jenž se z nevysvětlitelných událostí úplně pomátne, marně žádá tamějšího faráře, aby pracovitého ducha zahnal svěcenou vodou...

Podskalský s oblibou staví na nečekaných paradoxech - včetně toho základního, jakým je využití feudální a navíc nadpřirozené bytosti k výstavbě socialismu. Znenadání se řetězící souvislosti problesknou v rozhovorech, s oblibou zesměšňující nic neříkající fráze, mihnou se v drobných postřezích, zasáhnou náhle vyvřelou lidskou úhybnost. Bílou paní, již s laskavým, ale neproměnným výrazem ve tváři ztvárnila Irena Kačírková, můžeme vnímat jako katalyzátor rušného dění, kdy se náhle odkrývá ledví zdánlivě spořádané pospolitosti.

JAN JAROŠ


Pátek 23. 8. 2002 ČT 1 - 20.00 hodin

Operace Corned Beef

Drsný špion zvaný Žralok se vrací do Francie splnit další tajné poslání a netuší, že jeho skoromanželka, také špionka, svým vlastním tělem právě hájí zájmy Francie. Ve hře je supertajná zbraň, ale zároveň superblbec, jehož manželka je nechtěným aktérem nezákonného obchodu. A o to jde, pomocí krásné Isabelly Jeana-Jacquese na chvíli odklidit z cesty. Právě na něj narazí Žralok, a to zdaleka neví, že on je tím státním zájmem jeho krásné snoubenky Isabelly. Začíná excelentní honička plná omylů, nedorozumění a mužné síly Jeana Rena, věčně nedovtipného Christiana Claviera a úžasného komediálního talentu Valerie Lemercierové.


Sobota 24. 8. 2002 PRIMA - 22.20 hodin

Na západní frontě klid

Paul Baumer i jeho spolužáci právě odmaturovali. Ve škole se s nimi loučí jejich třídní - jeho proslov je plný velkých slov, boje za vlast a národ. Osmnáctiletí chlapci sní o obyčejném životě, jenže všechno je jinak. Německo je ve válce. Mladíky, kteří sotva odrostli dětství, nečekají nejkrásnější roky života, ale drastická zkouška dospělosti. Celá třída narukuje. V kasárnách narazí na zakomplexovaného kaprála Himmelstosse, který z nich šíleným a ponižujícím drilem hodlá vymlátit jakoukoliv stopu lidství. Po skončení výcviku se chlapci vydávají do boje ve vagonech, z nichž právě vyložili mrtvé a raněné - není čas na soucit.

Režie Delbert Mann. Hrají Richard Thomas, Ernwst Borgnine, Ian Holm, Patricia Nealová, Mark Drewry, Mathew Ewans, Stephen Reynolds, Mark Elliot, Dominic Jephcott, Donald Pleasence a další.


Neděle 25. 8. 2002 PRIMA - 21.40 hodin

Vražedná zvědavost

Fotograf Cat Thomas má hluboko do kapsy, a přestože v domě svého známého Wallyho dělá cosi jako domovníka, má neustálé problémy, kde sehnat peníze na poměrně vysoký nájem. Proto se rozhodne, že by si měli s přítelkyní najít jiný, levnější byt. Zhruba měsíc před plánovaným stěhováním je ve vedlejším bytě zavražděn Catův dobrý přítel Harry a brzy se nastěhuje nový nájemník, kterého Cat nijak radostně nevítá. Zdá se mu "nějaký divný" a na tom se shodne i se sousedkou...

Režie Colin Bucksey. Hrají C. Thomas Howell, Rae Dawn Chongová, Courteney Coxová, Paul Guilfoyle, Larry Dobkin, Scott Lincoln, Richard Foronjy, Jeff Fahey, Louis A. Rivera a další.