34
vychází 12. 8. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Jules Verne ve stopách E. A. Poea

Český rozhlas 3 - Vltava, četba na pokračování od 25. srpna vždy v 18.30 hodin

Jules VerneJules Verne se svým rozsáhlým cyklem knih s názvem Podivuhodné cesty zapsal do dějin literatury jako otec francouzského či světového vědecko-fantastického románu. Nejpřekládanější francouzský autor ve svém díle popsal smělé vize techniky budoucnosti a vytvořil řadu nezapomenutelných postav, jež vešly do historie jako součást moderních mýtů. V románu s názvem Ledová sfinga se pokusil navázat na amerického spisovatele Edgara Allana Poea, který ve svých Dobrodružstvích Arthura Gordona Pyma vyprávěl fascinující příběh o plavbě lodi do jižních moří. V Poeově románu A. G. Pym spolu s druhem uniknou po mnoha útrapách divochům ve člunu a plaví se do vzdálené Antarktidy. Otevřený konec vyprávění přináší tajuplnou scénu: uprchlíci se ocitli v oblaku páry, z něhož probleskovala bílá postava zahalená do kusu látky. Následoval pád do vodopádu... Příběh zde končí.

Četbu na pokračování z Poeovy knihy si posluchači Vltavy vyslechli nedávno, její volné dovyprávění si budou moci poslechnout nyní. Jules Verne se pokusil Poeův příběh dokončit, domyslet, dovyprávět, zkrátka zbavit tajemství. Jistě to odpovídalo jeho racionálnímu naturelu. Verne kdysi napsal o Poeovi rozsáhlý článek, v němž Pymův příběh dlouze převyprávěl. Záhadný konec zaujal jeho představivost. Padla i otázka: "Kdo se jej ujme?" Ledovou sfingu začal Verne nakonec psát na podzim roku 1895, dokončil ji v roce 1897. První české vydání je z roku 1910.

Vypravěč Jeorling se setkává s člověkem, přesvědčeným, že Pymův příběh je pravdivý. Tento muž, Len Guy, tvrdí, že nalezl poselství v láhvi, o němž se psalo v Poeově románu, a chce hledat ty, kdo na palubě Jane, škuneru, který zachránil Pyma a podnikl cestu k pólu, přežili. Kapitánem Jane byl bratr Lena Guye. Jeorling si sice myslí, že Guy je šílenec, ale nechá se přesvědčit. Plavba do Antarktidy pokračuje: výzkumníci najdou ostrov se stopami těch, kdo přežili ztroskotání Jane. Vtom se ukáže, že na palubě lodi je míšenec Dick Peters, věrný druh Pymův! Pátrání pokračuje i přes nejrůznější potíže dál, až se zbytek posádky setká s lodí, na níž se plaví pozůstalí z Jane. Na palubě je dokonce i kapitán, bratr Lena Guye. Obě skupiny dorazí k magnetickému pólu, kde se ocitnou tváří v tvář obrovské ledové sfinze, silně zmagnetizované. Loď se svou kovovou kotvou je k této sfinze neúprosně přitahována. Nakonec učiní posádka hrůzný objev...

V režii Dimitrije Dudíka, který také desetidílnou četbu na pokračování připravil, účinkuje Radim Vašinka.

(tur)