33
vychází 5. 8. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Čtvrtek 15. 8. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.20 hodin

Vinzenz Maschek: Ředitelem kůru

V. Maschek působil jako ředitel kůru nejprve krátkou dobu u P. Marie Sněžné u františkánů. Od 1. ledna 1795 až do své smrti, tj. třicet šest let, byl ředitelem kůru malostranského chrámu sv. Mikuláše. V té době zkomponoval velké množství hodnotných chrámových skladeb. Jeho mše, offertoria, pastorely a árie se šířily prostřednictvím opisů nejen po celých Čechách, ale též na mnoha místech tehdejší habsburské monarchie. První léta ve funkci ředitele kůru byla pro V. Maschka pravděpodobně velmi radostná. Vedle uznání jeho práce a stále vzrůstajícího věhlasu prožíval i rodinné štěstí. Mezi lety 1797 až 1804 se manželům Maschkovým narodilo celkem sedm dětí. V roce 1806 postihla rodinu chorregenta Maschka těžká rána. Během léta toho roku vážně onemocněla Maschkova manželka. O dva roky později 5. listopadu 1808 umírá na tuberkulózu ve věku čtyřiceti čtyř let. Po smrti své ženy se V. Maschek převážně věnoval duchovní hudbě, patrně již nekoncertoval a světské skladby komponoval spíše jen příležitostně. Přestože musel sám vychovávat několik malých dětí, podruhé se již neoženil. Zemřel 15. listopadu 1831 a byl pochován na malostranském hřbitově. V pořadu zazní převážně Maschkovy pastorální skladby, které se ve své době těšily velké oblibě. O Maschkových pastorelách se pochvalně vyjádřil Jiří Berkovec ve své knize České pastorely: Renomovaný profesionální skladatel Václav Vincenc Mašek se dotkl sféry vánočních pastorálií sice okrajově, nazíráno z hlediska rozsáhlého komplexu jeho kompoziční tvorby, ale s porozuměním a muzikantským citem pro specifiku žánru.

JIŘÍ MIKULÁŠ