33
vychází 5. 8. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pondělí 12. 8. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 12.-16. 8., vždy v 8.15 hodin

VÝLETY S VLTAVOU

Zkázonosné bohatství Slavkovského lesa

Slavkovský les je pohoří mimořádné krásy, ležící mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary. Jeho nynější název byl vytvořen uměle, po šmalkaldské válce v letech 1546-47, do níž se zapletl i majitel Krásna a Slavkova Kašpar Pluh, bylo území Pluhům zkonfiskováno ve prospěch královské a císařské habsburské koruny. Území tehdy dostalo významná privilegia a bylo nazýváno Císařským lesem - tohle jméno bylo násilně změněno až po 2. světové válce. To však nic neubírá na historickém významu horního města Slavkova, spíš to vypovídá o jeho úpadku za dozoru sovětských poradců, kteří přišli dohlížet na těžbu uranu a přihlížet totální zkáze jedinečného renesančního města.

Výlety do Slavkovského lesa však začínají v Krásně, městě, které v době hospodářské krize postavilo rozhlednu a které se postupně stává místem mimořádně přitažlivých památek středověkého hornictví i místní meziválečné kultury.

Horní SlavkovDůl Jeroným v Čisté-Litrbachách, z nichž v krajině po zrušení vojenského pásma nezbylo vůbec nic, je vzácně zachovaná ukázka středověkého cínového dolu. Shodou okolností nebyl zaplaven ani zasypán, zůstal - jak říká historik hornictví a geolog Pavel Suček - "otevřenou učebnicí dějin středověkého hornictví".

Slavkovský les má historicky společné s oblastí Krušných hor bohatství kovů i politické dějiny. Město Ostrov je dnes proslulé kulturním domem ve slohu totalitního stalinismu, bývalo to však významné místo pradávného osídlení. Jako cíl výletu stojí za to vybrat si dosud zpustlý, ale viditelně unikátní areál kláštera se třemi kaplemi a s přilehlým parkem a letohrádkem. S dějinami Ostrova se váže také příklad česko-německé spolupráce ze 17. a 18. století, kdy bohatý Ostrov pomohl dosídlit a vybudovat markraběti Ludvíku Vilémovi válkami zničené bádenské město Rastatt: to se stalo po roce 1990 opět Ostrovu městem partnerským.

Posledním cílem výletů s Vltavou do starých horních měst je slavný i strašlivý Jáchymov, město, které proslulo bohatstvím stříbra a mincovnou, kde se razily šlikovské tolary, kde bylo objeveno rádium, těžen uran a budovány komunistické koncentráky. Tyto památky spolu s okolní horskou přírodou a s městem zápasícím o zachování svého kdysi výstavného renesančního vzhledu jsou doporučeným cílem výletu pro ty, kteří vědí, že historii země je třeba přijmout i s oblastmi kdysi německými .Výlety do míst Slavkovského lesa a Krušných hor připomínají kapitoly pýchy i pádu krajiny, jejíž bohatství, jež dříve leželo pod zemí, dnes teprve nově nacházíme.

ALENA ZEMANČÍKOVÁ