33
vychází 5. 8. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Ze vzpomínek ředitele kočovné divadelní společnosti

Český rozhlas 3 - Vltava, 16. srpna, Pokračování za pět minut 20.00-22.00 hodin

"Živěji než obyčejně bylo 1. září roku 1887 na západním nádraží na Smíchově; vždyť odjížděl do Písku nově sestavený divadelní ensemble. Mezi cestujícími pohybovaly se nenuceně četné markantní postavy herců, ponejvíce mladých, a pikantní zjevy hereček, ještě mladších. Oholené tváře, hlasitý hovor, malebné postoje, výmluvná gesta a nápadné cestovní úbory prozradily zkušenějšímu pozorovateli, že jsou to kněží a kněžky Thalie." Mezi nimi neklidně přecházel sem a tam - plný nadějí, ale také obav, jak si jeho společnost ve své první sezoně povede - ředitel Vendelín Budil. Bylo mu právě 40 let, měl za sebou desítky velkých hereckých rolí a stovky představení; například jen v právě skončené sezoně 1886-87 sehrála činohra za Pištěkova ředitelování neuvěřitelných 72 představení, z toho 27 novinek! Budil hrál mj. Othella, Petruchia, inženýra Cirkla ve Štolbově veselohře Vodní družstvo, Bořka z Dohalic ve Vrchlického Exulantech a mnoho dalších postav z repertoáru světové i domácí dramatické literatury. O hlavní role se zde dělil s Františkem Lierem, stejně jako o režie.

Vlastní divadelní společnost však Vendelín Budil založil po pravdě řečeno z nutnosti: v Plzni dostal od Pištěka výpověď, F. A. Šubert - ředitel Národního - na jeho uctivou žádost o angažmá "pro jakýkoli obor anebo pouze pro epizody" vůbec neodpověděl. Byla tu ještě nabídka Pavla Švandy (zakladatele proslulého divadla na Smíchově), aby s ním přešel do Brna, nabízel Budilovi i jeho ženě Cenzi slušnou gáži. To znělo docela lákavě; Švanda - o generaci starší než Budil - však zároveň naznačil, že by potřeboval schopného člověka, který by jeho podniku na vlastní riziko dělal "obchodvedoucího". A nápad založit si vlastní společnost byl na světě: "Když Švanda ve mně vidí člověka, který by s úspěchem dovedl pro něho i pro sebe vydělávat peníze vedením divadla, tož by bylo hloupé ode mne dřít se na něho. Zadám si o koncesi sám a sestavím si svůj vlastní soubor dle svého vkusu." Ředitelem kočovné divadelní společnosti byl pak Budil po třináct sezon, v letech 1887-1900. Následovalo krátké "pouze" herecké období - kdy se opět neúspěšně pokoušel proniknout do Národního divadla - a pak deset let (1902-12) ředitelského působení v nově postaveném Městském českém divadle v Plzni. Všechny peripetie svého bohatého hereckého života později zevrubně popsal ve svých pamětech, které jsou cenným příspěvkem k dějinám českého divadla. V našem Pokračování za pět minut budeme s Vendelínem Budilem a jeho kočovnou divadelní společností putovat po českých městech. Četbu z Budilových vzpomínek připravil režisér Vladimír Tomeš, přednese Soběslav Sejk.

DAGMAR ORAVOVÁ