32
vychází 29. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pátek 9. 8. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 6.45 hodin

Prosvětlení ořešáku

Ořešák královský neboli vlašský bývá vítán na volných prostranstvích, v zahrádkách zabírá obvykle hodně místa a ostatním stromům může překážet. Pěstitelé se o něj moc nestarají, ale bývá nutné řezem upravit objem koruny. Zimní a jarní řez nepřichází v úvahu pro velký ron mízy (a strom "pláče"). Doporučuje se prořezávat ho v době, kdy k ronění mízy nedochází, tj. v červenci a v srpnu. V této době můžeme korunu prořezat silně, i větší větve a zahušťující silné stojáky, dokonce se dá otevřít koruna k lepšímu přístupu slunce. Odřezat se dají i příliš skloněné větve, které mohou překážet při vstupu, vjezdu nebo vadí okolním záhonům či objektům. Přitom se odstraní také větve poškozené, částečně nebo úplně zaschlé, samozřejmě i jakkoliv nemocné a nahnilé. Ořešák je schopen dobře obrůstat novými letorosty. Řezné rány po pile je třeba hladce začistit ostrým nožem a pečlivě zatřít štěpařským voskem, stromovým balzámem, latexem nebo balakrylem, zavalují se dobře a rychle.

(pel)