32
vychází 29. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Středa 7. 8. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.00
a 11. 8. 12.50 (Výročí týdne)

Před 95 lety se narodila Anna Hostomská

Významná rozhlasová hudební popularizátorka Anna Hostomská, jejíž hlas znali mnozí z vás při uvádění oper a pořadů na přání, se narodila 6. srpna 1907 v Táboře. Za léta působení v rozhlase se stala skutečnou legendou, nedostižným vzorem, k němuž musejí s velkou úctou vzhlížet další generace rozhlasových pracovníků. Její projev byl přitom velice moderní, ne příliš sentimentální, zato lidsky nesmírně sdělný.

Anna Hostomská na portrétu z roku 1962Anna Hostomská nastoupila do Československého rozhlasu v jeho počátcích, bylo to v roce 1929. Začínala jako sekretářka, ale už tehdy se podílela na hudebním provozu, psala korespondenci s účinkujícími, sjednávala i vyplácela honoráře, dělala měsíční statistiky, objednávala dechovky i taneční orchestry. Tenkrát se totiž vysílalo většinu živě, přímo z kaváren, koncertních sálů a divadel.

Kromě toho začala při práci v rozhlase studovat hudební vědu a sociologii. Druhá světová válka však její plány překazila. Už tehdy měla písemný kontakt s posluchači, totálně nasazenými v říši, kteří žádali redakci rozhlasu v Praze o své oblíbené skladby. V letech 1945-1950 vedla redakci smíšených pořadů, do níž patřilo vše,co bylo složeno z hudby a slova, tedy od kabaretu až po operu.

Anna Hostomská připravila velké množství nejrůznějších pořadů. Dokumentovaly její velký všeobecný přehled, znalost světové i naší hudební literatury, a to nejen vážné, ale i lidové. Nejvíce Annu Hostomskou proslavil cyklus pořadů Co máte nejraději s podtitulem operní pořady podle návrhů posluchačů, vysílaný po dobu deseti let od roku 1952, vždy jednou týdně v přibližně hodinové délce. Jeho sledovanost byla velmi vysoká a na jeden pořad dostala Anna Hostomská dokonce až 14 tisíc dopisů. Motivací pro posluchače byla možnost ověřovat si hudební znalosti, především v pořadech hádankového typu.

Od února 1960 připravovala Anna Hostomská nový cyklus Hudba, kterou mám rád, v němž mnohé osobnosti - namátkou jmenujme Karla Högera, Danu Medřickou, Maxe Švabinského nebo Danu a Emila Zátopkovy - vyjadřovaly svůj vztah k hudbě. Rozhovory pak vydala v knize Hudba a lidé v roce 1969.

Ač v důchodu, pokračovala v hudebně-popularizační práci. Komentovala koncerty pro dospělé a děti, účastnila se řady besed. Poslední z nich uspořádala ve svých 87 letech, v březnu 1995, necelý měsíc před svou smrtí, pro spolek Minerva v Národním domě na Vinohradech.

IVAN RUML