32
vychází 29. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 6. 8. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 0.04 hodin

Jak se zvířata namlouvají

Jedním z nejpozoruhodnějších projevů živočichů jsou bezesporu námluvy, konstatuje v Meteoru prof. RNDr. Zdeněk Veselovský. - V mírném pásmu se u většiny živočichů odbývají především v jarní době. Je to vlastně začátek doby rozmnožování vrcholící výchovou potomstva, pro kterou pozdní jaro a následující léto představuje nejen periodu s nejpříznivějšími klimatickými poměry, ale i s hojností potravy. V mírném pásmu je koncem jara a v létě na rozdíl od tropů mnohem delší doba světla a výrazně delší den než noc. V severních oblastech dokonce v létě slunce prakticky nezapadá. Je pochopitelné, že se rodiče zvýšenou délku světla snaží využít pro intenzivnější krmení a tím i kratší péči o mláďata. Je to i jedna z příčin, proč se na dobu rozmnožování naši stěhovaví ptáci přes všechna nebezpečí a nástrahy, které je na jejich dlouhé pouti ze zimovišť čekají, pravidelně navracejí hnízdit do mírných pásem i na sever. Delší délka světelného dne umožňuje třeba ptákům snášet mnohem větší počet vajec a uživit i početnější potomstvo než tropické druhy ptáků. U živočichů z mírného pásma je stoupající délka světla s přicházejícím jarem doslova povelem k námluvám a ke tvorbě párů. Už v předjaří - v únoru, začátkem března - další působení světla ovlivňuje řídící útvar v mezimozku zvaný hypotalamus a ten řídícími hormony ovlivní podvěsek mozkový, hypofýzu, která aktivuje pohlavní žlázy k tvorbě samčích i samičích pohlavních hormonů. Samčí i samičí pohlavní hormony se krví dostanou do mozku, kde ovlivňují řídící centra a tím připraví organismus k rozmnožování, a tak se spouští soubor projevů, kterým říkáme námluvy. Zvýšená produkce zejména samčího hormonu testosteronu zároveň i výrazně zvyšuje agresivitu jedince, která je nutná nejen pro získání samice ve vzájemných soubojích, ale především k obhájení teritoria. Nejlépe to můžeme koncem zimy a v předjaří pozorovat u sýkor nebo kosů, kteří i za silných mrazů a chumelenic dostávají povel k začátku zpěvu.

(bi)