32
vychází 29. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pondělí 5. 8. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 8.15 premiéra, 15.30 repríza

VÝLETY S VLTAVOU

Osudy jihočeských klášterů

Poúnorová doba znamenala pro mnoho klášterů katastrofu. Co se nepodařilo císaři Josefu II., to dokončili komunisté. Ve starobylých zdech se usídlily domovy důchodců, psychiatrické léčebny, či dokonce pohraniční stráž. Knihovny se změnily v tělocvičny a hrál se tu fotbal. Některé areály se proměnily v ruiny a jen zázrakem se podařilo zachránit ty nejvzácnější architektonické památky, pocházející v některých případech až z doby gotické. Hana Krejčová sleduje v cyklu Výlety s Vltavou, jak se za krátkou dobu svobody podařilo obnovit některé jihočeské kláštery. Podíváme se do slavné vyšebrodské knihovny, kterou dnes vyhledávají badatelé z celého světa, navštívíme zlatokorunský klášter s expozicí připomínající řád cisterciáků, v Nových Hradech budeme svědky nákladné a dokonalé rekonstrukce kláštera servitů, který dnes nabízí i turistické ubytování, a v Želivi si připomeneme, že ve zdejším klášteře byl počátkem 50. let internační tábor pro řeholníky. Výlety s Vltavou zaměřené na jihočeské kláštery nabídnou nejen prohlídku vzácných uměleckých památek, ale seznámí nás i s jednotlivými řády, kterým dnes tyto kláštery patří.

(hak)