31
vychází 22. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Sobota 3. 8. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 11.00 hodin

Promenádní koncert ve znamení Straussů

Richard StraussJohann Strauss mladší a Richard Strauss nebyli příbuzní a navíc každý skládal jinou hudbu, přesto se spolu alespoň v jednom případě sešli ve stejném žánru. Mladší Richard se svému jmenovci přiblížil v opeře Růžový kavalír - kam zakomponoval tradiční a proslulý vídeňský valčík. Rozsáhlý hudební odkaz Johanna Strausse nabízí mnoho variant, dnes jsem vybral Ranní listy op. 279 a nesmrtelný Císařský valčík. Tento slavný kus pochází z posledního tvůrčího vzepětí krále valčíků, v němž už nenajdeme více podobných skladeb, možná ještě V náruč spějte, miliony nebo valčík z operety Mařinka vonná. Nebylo to ale proto, že by jej opustila tvůrčí schopnost, ale proto, že ve věku kolem sedmdesátky už věnoval více času svým zálibám - kulečníku, malování, dýmce a tarokům. V jednom z dopisů herci Girardimu prozrazuje Strauss i svůj zvláštní poměr ke komponování, které bylo vždy jeho největší vášní. Nejlépe se mu prý skládalo, když pršelo. O deštivém počasí píše: Konečně je tu v Ischlu krásně. Lidé odjíždějí a jak slyším - pršet asi vůbec nepřestane. Nádherná vyhlídka pro mě! Pracuji rád v příjemném prostředí, ale za bouřlivého - pro ostatní zoufalého - počasí. Je to pro mne úplná slast - v noci za bouřlivého počasí toho napíši dvakrát víc než za nejkrásnější letní noci. Ta mi připadá jako fádní poetická blondýnka. Císařský valčík byl nejspíše psán za noční bouřky a vznikl v době oslav čtyřicetiletého panování Františka Josefa I. Jméno dostal ale po jiném císaři. Tuhle skladbu prodal totiž Strauss, prostřednictvím Johannesa Brahmse, berlínskému nakladateli Simrockovi. Hbitý podnikatel využil nabízené příležitost korunovace císaře Viléma II. a nazval dílo, k jeho poctě, Císařský valčík. Hned poté žádal autorovo potvrzení věnování, ale navzdory tomu že to Strauss odmítl, Simrockův název už zdobí jeho valčík navěky.

RAFAEL BROM