31
vychází 22. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pátek 2. 8. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Rondo

Pokud se komukoli dostane do rukou sličný kompaktní disk s madrigaly římského autora jménem Luca Marenzio, neodtrhne zraku a sluchu, dokud neumlkne poslední madrigal. Autor stvořil a vydal svou první knihu madrigalů roku 1585 v Římě a první vydání pak leželo ve fondech knihovny v Turinu až do chvíle, kdy je oprášil cembalový virtuos Alessandrini. Bylo vlastně jen otázkou času, kdy budou oživeny, neboť specialista na italskou hudbu 17. a 18. století systematicky, s vědeckou erudicí a muzikantskou vášní odkrývá klenoty staré hudby nejméně od roku 1984, kdy založil v Římě ryze italský vokální soubor s názvem Concerto Italiano. Interpretace ansámblu zaměřená na citlivé autentické znění vychází plánovitě ze studia pramenů zpěvních textů a hudební rétoriky. Duch starých madrigalů, v nichž se snoubí slovo s hudbou v jeden znějící útvar, nalézá opět cestu ze zaprášených archivů do koncertních síní slunné Itálie a odtud, prostřednictvím hledačsky orientovaného francouzského labelu Opus 111, putuje do celého světa. Rinaldo Alessandrini není jen vůdčím duchem svého specializovaného souboru, ale neúnavně doprovází a ovlivňuje svým uměním příbuznou muzikantskou sešlost s názvem Europa Galante v čele s houslistou Fabiem Biondim, i když jeho vokalisté mají zrovna v realizovaných dílech tacet. Malou přehlídku vydaných titulů tvoří hudba Banchieriho, Marenzia, Frescobaldiho, Orlanda di Lassa, Monteverdiho. Scarlattiho či Gabrieliho, ale to jsou již loňské sněhy. Nicméně co jméno, to kniha starodávných madrigalů v neobyčejně svěžím a životném zvuku. Totéž je třeba konstatovat i v případě dechového souboru Empire Brass, který ukázkou z díla Adriana Banchieriho pořad Rondo uzavře.

RAFAEL BROM