30
vychází 15. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 23. 7. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Prameny čisté vody Prahy?

Na území Prahy bylo před deseti lety zdokumentováno 291 pramenů a 25 jímacích štol s celkovou vydatností 170-290 litrů za sekundu, což představuje 15 až 21 milionů litrů vody za den. Jedním ze známých pramenů byl Svatováclavský, který vyvěral pod Karlovým náměstím asi 80 metrů jižně od kostela sv. Václava na Zderaze. Pověst praví, že pramen vytryskl pod kopyty bílého jelena štvaného knížetem Václavem v době, kdy kraj mezi Hradem a Vyšehradem pokrýval hluboký hvozd. Pověst dále pravila, že pramen vyschne, když k němu přestanou mít lidé přístup. Dalším důkazem o existenci pramene jsou zmínky v městských knihách z 15. až 19. století o majitelích lázní v blízkosti pramene a stavebních úpravách, které objekt lázní během doby prodělal. Nad pramenem stávala socha sv. Václava, která je dnes umístěna v lapidáriu Národního muzea. Lidově byl vývěr nazýván Pučka a obsahoval vyšší množství oxidu sírového, síran hořečnatý a vápenatý. "Léčivá voda" údajně pomáhala při únavě, pakostnici, osvědčovala se při bolestech hlavy. Lázně byly využívány Pražany až do roku 1867, kdy byl v budově lázní zřízen druhý německý fyziologický ústav. Na území Vinohrad byl nejznámějším vývěrem podzemní vody železitý pramen nazývaný Křížovka a podle názvu místní ulice i Pštroska. První zmínky o Pštrosce se dochovaly v popisu Prahy z roku 1835. V té době zde stál lázeňský dům s rozsáhlým parkem. Léčivé účinky se přisuzovaly zvýšenému obsahu železitých solí ve vodě. Pramen byl tak "silný", že stačil pro koupele šedesáti lidí denně. K známým a opěvaným pramenům v Praze 4 patří Topolka - "Libušin pramen" - v Sinkulově ulici v Podolí, odkud byla voda donášena až na Vyšehrad bájné kněžně Libuši. Místní usedlíci tvrdí, že zdejší pramenitá voda přispívá k dlouhověkosti. Podle posledních průzkumů voda pramene obsahuje velké množství dusičnanů...

(bi)