30
vychází 15. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pondělí 22. 7. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA, 22.- 26. 7., vždy v 8.15 hodin

VÝLETY S VLTAVOU

Větrné mlýny na severu Moravy

Dřevěný větrný mlýn německého typu v CholticíchKaždá krajina má své přírodní dominanty. Často jimi ale také bývají výplody lidských rukou, a tedy i stavby technického charakteru. Jejich povaha se v čase proměňuje, takže zatímco dnes na svých cestách autem míjíme jeden vysílač pro mobilní telefony za druhým, dříve se povozník mohl orientovat také třeba podle větrných mlýnů. Drsné podnebí severní Moravy lákalo k jejich budování, protože vzdušná proudění zde bývají častá a silná. Byly jich stovky, prameny z počátku 20. století hovoří o 682 dřevěných i kamenných větrných mlýnech na severní Moravě a ve Slezsku. Dnes byste je spočítali na oněch příslovečných prstech svých rukou. Letošní Výlety s Vltavou připravené Českým rozhlasem Ostrava povedeme po stopách těchto větřaků. Navštívíme tři dřevěné, tzv. německého typu. Dva z nich leží ve slezských vsích Choltice a Hlavnice, jeden v Oderských vrších v Partutovicích. Stejně jako ony mají svou poezii i vzpomínky starých žijících mlynářů, samozřejmě vždy v příslušném nářečí.

Další průzkum podnikneme za malými větrnými mlýnky - povětrňoky - na Těšínsko, stávaly kdysi u každé chalupy, dnes jsou zde jen čtyři mlčenliví svědci zaniklého řemesla. Naše putování ukončíme obhlídkou toho, co zbylo po severomoravských větrných mlýnech z kamene, tzv. holandských. Podíváme se za nimi do Dolního Sklenova pod hradem Hukvaldy, do nedaleké Libhoště u Nového Jičína a do Brušperku. Průvodcem nám po celou dobu bude historik a publicista Ivan Motýl, který při toulkách nezapomněl ani na jiná pozoruhodná a malebná místa, která by jinak mohla zůstat běžnému výletníkovi utajena, jako např. staroslavný poutní pramen Panny Marie ve skále na břehu řeky Odry pod vsí Spálov.

MIROSLAV ZELINSKÝ