28
vychází 1. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pátek 12. 7. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 18.15 hodin (také v So a Ne)

Malá podvečerní pohádka

Václav ČtvrtekAčkoli žijeme v době obrovského rozmachu informačních technologií, nebývalého rozvoje techniky a exaktních informací, přesto prožívá pohádka svoji renesanci. Pohádka prošla svým vlastním vývojem. Forma původně ústního podání, jejímž jádrem jsou mýty, pověry a silně hyperbolizované děje, se rozvinula v literární žánr, který postupoval od inspirace lidovou slovesností přes tzv. zvířecí pohádku, bajku, pověst až k ryze autorskému pojetí pohádky, a to jak v kompozici, tak i v námětu. Moderní autorská pohádka je velmi různorodá. Zahrnuje klasické pohádkové motivy v jejich původním pojetí i v jejich negaci a humorném nadhledu, nezřídka se nechává inspirovat realitou, kterou posouvá do fantazijní roviny hry možného a nemožného a na samém vrcholu moderní pohádkové symboliky pak stojí nonsens. Není účelem tohoto článku zabývat se teorií pohádky, avšak malý exkurz do vývoje pohádkového žánru se snaží nastínit dramaturgický záměr, který byl zvolen při výběru Malé podvečení pohádky. A pokud vám snad tento titul nic neříká, pak vězte, že představuje letní pohádkový přídavek, který se ve vysílání ČRo 2 - Praha objeví od 12. 7. vždy v pátek, v sobotu a v neděli v 18.15. Celkem osmkrát budete mít možnost sledovat vývoj pohádkového žánru tak, jak ho reprezentuje tvorba našich i světových pohádkářů. Od bratří Grimmů, kteří do značné míry zachovávali autenticitu lidového vyprávění, přes Hanse Christiana Andersena, představitele autorské pohádky, jejímž základem však zůstávají lidové motivy. Přes Boženu Němcovou a Karla Jaromíra Erbena jako reprezentanty české klasiky, Josefa Ladu, který se sice nechává inspirovat stejnými motivy, avšak obrací je jakoby naruby, Karla Čapka, výsostného autora a otce moderní české pohádky plné humoru a laskavosti, Václava Čtvrtka až k Františku Nepilovi, kteří ve své tvorbě humorně spojují pohádkovou fikci s realitou.

(vl)