28
vychází 1. 7. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pondělí 8. 7. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 20.30 hodin

Israel v Egyptě

G. F. HändelOd třicátých let 18. století se německý skladatel žijící v Londýně, populární a také trochu obklopovaný lehce zlomyslným humorem, setkává se stále většími obtížemi, které mu komplikují život. Anglická kritika si stále brousí zbraně především proti jeho operám v italském slohu i jazyce. Tímto skladatelem je Georg Friedrich Händel, jenž začal narážet nejen na kritiku, ale i na vysloveně nepřátelskou činnost Šlechtické opery, která měla být zničující konkurencí k Händelovu King´s Theateru. Sám Händel nebyl dvakrát spokojen s uměleckým prostorem, vymezeným stylem i obyčeji italské opery. Navíc "persona gratissima" londýnského kulturního života - velmi úspěšný nájemce Queen´s Theateru a autor libret jménem Aaron Hill - ho velmi apelativně vyzývá těmito slovy: ...očekáváme od vašeho nenapodobitelného génia, že se zastanete hudby vycházející z dobré poezie, v níž nebude krásný zvuk zneuctěn pouty nesmyslů. Jste natolik rozhodný, abyste nás vysvobodil z italského područí, a demonstroval tak vhodnost anglického jazyka pro operu. Händel tak neučinil ve sféře opery, která mu tak trochu odpadla od srdce, ale v hájemství jiných příběhů - těch, které známe z knih Bible. Jsou to příběhy židovských králů, proroků, hrdinů, ale také obrazy pohybu mas celého národa - národa nejdříve prchajícího, bojujícího a putujícího do země, kterou mu daroval Hospodin. To je smysl a obsah Händelova oratoria "Israel v Egyptě". Je to příběh biblického národa, jehož představitelem je sbor. V té době podobné dílo neexistovalo - je to sborové veledílo, vysoko strmící nad všechny dobové půvaby i učenosti, veledílo, za nímž cítíme i titánského tvůrce.

JAROSLAV PŘIKRYL