28
vychází 1. 7. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Clifton v Pokračování za 5 minut

Český rozhlas 3 - Vltava 12. července od 20.00 hodin

Postava Léona Cliftona patří u nás k dodnes živým literárním detektivům - svědčí o tom i fakt, že v slangové mluvě se ujal běžně termín "cliftoni" pro označení detektivů či policistů. Podobné cti se dostalo snad již jen Sherlocku Holmesovi ("šerlokové").

Více než dvousetsvazková (uvádí se celkem 228 pokračování) série příběhů detektiva Léona Cliftona začala vycházet někdy kolem roku 1910 a stala se synomymem "brakové" literatury. Autorství tohoto cyklu je dodnes záhadou - za jednoho z možných původců je považován učitel Alfons Bohumil Šťastný (1866-1922), autor stovek titulů nejrůznějších žánrů populární četby. Před první světovou válkou vycházely "Cliftonky" u nakladatele R. Storcha pod názvem Detektivní novely dle zápisků amerického detektiva Léona Cliftona (v týdenních intervalech). Ve dvacátých až čtyřicátých letech vydával Paměti Léona Cliftona nakladatel V. Palán, opět jeden sešitek týdně.

Z Pamětí amerického detektiva Léona Cliftona jsme pro posluchače vybrali dva napínavé příběhy: Hotel "U dvanácti mrtvých" a Příběh o chicagském proroku Jeremiášovi. Nutno podotknout, že vyprávění o Cliftonových dobrodružstvích je jazykově neobyčejně živé, osobitě bláznivé, plné strašlivých jazykových klišé i neotřelých scén surreálného přesahu (scéna s hořícími vlasy falešného pastora Habakuka).

Ppřipomeňme si, jak neznámý autor vylíčil mládí slavného detektiva:

"Byl nalezen v prérii v Nebrasce jako dítě tříleté, a místo aby plakal a volal po pokrmu, rozhrabával mravenčí kopky a živil se mravenci. Soucitní lidé ze Smithsvilu se ho ujali a vychovávali až do 10 let, kdy jim utekl a stal se nejdříve cowboyem, pak kočovným obchodníkem s drobným zbožím, potom kuchtíkem na parníku, nakonec číšníkem v Pullmanových vozech pacifické dráhy. A tu vykonal čin, kterým poprvé na sebe upozornil. Ve spacím vagóně zavražděn byl bohatý cestující z Chicaga a veškerá stopa po vrahovi zmizela. Clifton to byl, který přivedl policejní orgány na stopu vrahovu, a opět byl to on, který zamezil smělý útěk dopadeného zločince. Pozůstalí milionáře vyplatili šestnáctiletému mladíku obnos 100 000 dolarů, jehož použil nejdříve k tomu, že doplnil své vzdělání, takže se stal dokonalým gentlemanem. Ve věku dvaceti let vrhl se do víru života, v němž promarnil veškeré své jmění, načež odešel do Texasu, kde se živil slíděním po zlodějích koní, později založil společnost k dobývání ledku, ve kterém podniku opět značné jmění získal. Později začal své detektivní umění provozovati jako pravý sport. Jeho obratnost, duchapřítomnost a vynalézavost je nevyčerpatelná. Dovede se přestrojiti lépe než herec, a ani vlastní jeho choť ho často nepoznala."

V režii Vlada Ruska účinkuje Pavel Soukup.

(tur)