27
vychází 24. 6. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Úterý 2. 7. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Čarodějnictví a luciferismus

Čarodějnictví a luciferismus jako inspirace sekt je sice málo rozvinuto, avšak lidé, kteří se tímto jevem zabývají, zaznamenávají nedávný vzestup "černé magie". Skupiny satanistů se objevují všude, jak ve Spojených státeh, tak v Evropě. Nebezpečí s nimi spojené vyplývá z nadpřirozených schopností, které si v duchu starého dobrého mýtu o Faustovi připisují. Vzhledem k morbidnímu charakteru jejich rituálů a systematickému používání zakázaných předmětů jsou tyto sekty odříznuty od normálního světa ještě hlouběji než jiné skupiny. V Meteoru nahlížíme do knihy Jeana-Marie Abgralla Mechanismus sekt. Znepokojující je fakt, že satanisté praktikují přinášení obětí jak zvířecích, tak lidských. I když zákon a různá tabu nedovolují spáchání zločinu, nekontrolované násilí, které páchá guru, někdy sektu přivede k vražednému šílenství. Tak tomu bylo v případě Charlese Mansona, vraha Sharon Tateové. Sekty se pravděpodobně zrodily zároveň s politikou. Zasvěcující obřady sloužily často jako záminka k potvrzení věrnosti či oddanosti určité věci. Politický vliv se nevyhne žádnému z rychle se rozvíjejících sektářských hnutí. Někdy je jejich tajným motorem. Dnes jsou nejčastěji zabarvené árijstvím, elitářstvím, rasismem nebo dokonce eugenikou. Často se to skrývá za zdánlivě chvályhodnými úmysly: zachránit planetu, učinit přítrž válkám, posílit rovnost všech lidí. V Japonsku uplatňovala sekta Sóka gakkai svůj vliv přes politickou stranu Komeito. Sekta byla založena po druhé světové válce jako filozofická větev neortodoxního buddhistického hnutí Ničiren Šóšú. Sekta Sóka gakkai představuje v současné době se svými deseti miliony členů kolem deseti procent japonských voličů. Jiným příkladem spiknutí politiky a sekt je Církev sjednocení, které se také říká Moonova sekta. Poučný je i osud tzv. Transcendentální meditace, která se vydala na cestu infiltrace do politiky v Evropě. V roce 1993 se Transcendentální meditace pustila do kampaně pro volby do národního i evropského parlamentu...

(bi)