26
vychází 17. 6. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Sobota 29. 6. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 8.04 hodin

Výročí geniálního dědečka

Že byl Charles Darwin se svým dílem "O původu druhů přirozeným výběrem" geniální, je jasné už z toho, že jeho teorie o přežívání nejschopnějších je podnes předmětem nejen hlubokého uznání, ale také žhavých diskusí. Stejně geniální byl i jeho dědeček, dokazuje v Meteoru prof. MUDr. Vratislav Schreiber.

Erasmus Darwin žil v letech 1731 až 1802 a byl to filozof, vědec, podnikatel, básník, vynálezce, chemik, meteorolog a humanitární reformátor. Hlavně však byl praktickým lékařem s rozsáhlou praxí, který od chudých nebral honoráře. Uvádí se historka, že jednou byl přepaden jeho kočár silničním lupičem, ale ten, když spatřil laskavého lékaře své matky, od loupeže ustoupil. Erasmus Darwin byl lékařem proslulým, ale odmítl se stát osobním lékařem krále Jiřího III., aby si zachoval nezávislost. Ze své praxe ostatně měl na tu dobu velmi slušné příjmy. Erasmus Darwin patřil k zakladatelům Společnosti náměsíčných, ve které byly přední intelektuální osobnosti té doby a která se scházela měsíčně vždy za úplňku. Za úplňku proto, aby večer po zasedání viděli na cestu domů. Ke Společnosti patřil také vynálezce parního stroje James Watt a řada dalších tvůrců anglické průmyslové revoluce. Darwin měl zápisník, který se dochoval dodnes a jsou v něm různá meteorologická a zeměpisná pozorování, záznamy jeho úvah o vývoji tvorstva, ale také návrhy vynálezů. Navrhl například vodorovný větrný mlýn. Zachoval se Darwinův návrh splachovacího záchodu, kopírky na dokumenty, vztlakového stroje - předchůdce dnešních raket, návrh na úpravu náprav, aby se vozidla nepřevrhovala - to prý se dosud užívá u silničních i železničních vozidel. Jako básník napsal "Lásky rostlin", ve kterých antropomorfně popisuje rozmnožování v rostlinné říši. Ve své době byl nazýván anglickým Ovidiem a Titánem básní - měl výrazný vliv na anglické romantické básníky. Každopádně dvě stě let od Erasmovy smrti v roce 1802 si zaslouží přírodovědnou vzpomínku.

(bi)