26
vychází 17. 6. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého rozhlasu


Pondělí 24. 6. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 11.30 hodin

Vzpomínky Viktora Fischla

Viktor Fischl (v Izraeli přijal jméno Avigdor Dagan) se narodil 30. 6. 1912 v Hradci Králové. Vystudoval práva a sociologii na Karlově univerzitě v Praze. V letech 1935-1938 byl parlamentním sekretářem židovské strany v ČSR. Během druhé světové války působil v různých funkcích na ministerstvu zahraničních věcí československé exilové vlády v Londýně (byl blízkým přítelem a spolupracovníkem Jana Masaryka) a po válce do roku 1949 na témže ministerstvu v Praze. Koncem roku 1949 se vystěhoval do Izraele a až do svého odchodu do důchodu působil v izraelských diplomatických službách. Byl prvním tajemníkem velvyslance v Japonsku a v Barmě a velvyslancem v Polsku, v Jugoslávii, v Norsku a na Islandu, v Rakousku a u OSN v New Yorku. Viktor Fischl je znám jako autor řady básnických sbírek (literárně debutoval v roce 1933 sbírkou Jaro), knih uplatňujících žurnalistické tvůrčí postupy (Hovory s Janem Masarykem, Svědek téměř stoletý) i četných prozaických prací - většinu z nich připravila literární redakce Českého rozhlasu pro vysílání na stanicích Praha a Vltava. Hlavní části pětidílného vyprávění Viktora Fischla byly natočeny při jeho loňské návštěvě v Praze. Pořad připravil Jiří Vondráček.

(jvo)