26
vychází 17. 6. 2002

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


POEZIE V ROZHLASE

Žarošická pouť

Český rozhlas 3 - Vltava, 29. června 22.45 hodin

Jiří Veselský se narodil v roce 1933 v Kyjově. Další informace najdeme v 7. čísle časopisu Host z roku 1991, které kromě veršů přineslo rozhovor, který s básníkem vedl J. A. Pitínský. Týž napsal medailon, v němž o Veselském čteme: Již v patnácti letech vydává tiskem u svého otce, nakladatele divadelních her, svou první báseň - poému Maria, již mu pak vysoce hodnotí písemně i Vítězslav Nezval, František Halas a Jaromír John. Po základní škole studuje rok na jezuitském gymnáziu v Brně, zde se poprvé seznamuje s Jakubem Demlem a Rosou Junovou. Vstupuje do KSČ jako osmnáctiletý a střídá různá zaměstnání. Se vstupem do KSČ začíná jeho "hříšná" anabáze, v níž jedním dechem přijímá nejpokrokovější teze komunistické a zároveň vášnivě a opojně studuje díla katolických velikánů, osobně se přátelí s Demlem, Hrubínem, Nezvalem, prof. Králíkem, Matalem, intimně pak s Milanem Kunderou i Vojtěchem Jestřábem. Členství v KSČ ztrácí už v roce 1957 pro údajný "titismus" a revizionismus. V letech 1963-1966 pracuje na zámku v Kuksu, kde připravuje k vydání revui Dům filozofů. Po roce 1966 bydlí v Brně, vydává (společně s Pavlem Řezníčkem, Jiřím Oličem, Františkem Jugasem a dalšími) strojopisnou ineditní revui Koruna a začíná se věnovat české hagiografii raného středověku. Během času pravidelně vydává vlastním nákladem drobné bibliofilské tisky, ale první čtení jeho básní po dlouhé řadě let uvádí teprve Ochotnický kroužek v roce 1986 v Brně.

Veselského skladbu Žarošická pouť z roku 1961 přeložil do francouzštiny Bohuslav Reynek. Režisér její rozhlasové verze Zdenek Plachý konstatuje: Žarošická pouť je možná největší moravská básnická poéma. Na tomto faktu nic nemění ani to, že její autor Jiří Veselský dožívá v Kyjově svůj život v naprosté bídě, osamění a zapomnění, ani fakt, že mu různí literární pisálci (sahající mu zpravidla sotva po kotníky) stále nemohou přijít na jméno. Jistě: jeho neuvěřitelné propletence katolicismu s komunismem, pedofilií a podobně vyžadují notnou dávku rozhledu, erudice, představivosti a tolerance. Proto taky asi takový běžný český kritik nikdy nepochopí spontánní a (šokujícím způsobem) přirozený půvab této poezie. Je naprostou ostudou a hanebnou vizitkou této společnosti, v jakých podmínkách nechává dožívat tohoto jedinečného a velkého moravského básníka.

Žarošickou pouť přednesou Simona Babčáková a Michal Zavadil, autorem hudby je Zdenek Plachý. Pořad vznikl v brněnském studiu Českého rozhlasu.

(ab)