25
vychází 10. 6. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Sobota 22. 6. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 22.45 hodin

Karol Maliszewski a jeho svět

Básník Karol Maliszewski žje v Nové Rudě, kdysi německém, nyní polském městečku, poblíž kdysi německého, nyní českého Broumova. Zde se narodil, prožil většinu života, zde píše své básně, povídky a literárně kritické práce, kromě toho vyučuje na zdejší základní škole, věnuje se turistice, organizuje různé kulturní pořady atd. Když přijel loni do Šonova, kam ho pozvali organizátoři Týdne pro broumovské kostely, aby v kostele sv. Markéty přednesl své verše, zjistil, že si spletl červen s červencem a že přijel o měsíc dřív. Naprosto ho to nevyvedlo z míry, posadil se do trávy na hřbitově před kostelem, rozhlédl se po okolní krajině a napsal báseň:

Nad Božanovem Koruna,
nad Šonovem smrt,
půl života za mnou
a přede mnou čtvrt.

Týden pro broumovské kostely je každoročně pořádaná akce, kde se kromě jiného setkávají básníci, prozaici a umělci žijící po obou stranách česko-polské hranice. Často se mluví o společném kulurním prostoru, o společném regionu či o společném historickém dědictví našich tří kultur - české, polské a německé. Příslušnící té třetí kultury se zmíněných setkání většinou nezúčastňují, ti odpočívají v pokoji na hřbitovech ležících poblíž těch krásných dientzenhoferovských kostelů, kde se ony večery pořádají. Jsou zde však stejně přítomní jako živí příslušníci prvních dvou kultur. Po nich zde zůstaly všechny ty kostely, kláštery či kdysi honosné, dnes většinou zpustlé statky. To oni a jejich kultura dodávají této krajině onu historickou dimenzi a tajemnou nostalgičnost, tak důležitou pro básníky obou živých etnik. Dimenzi, bez níž by náš viditelný svět zůstával temný a skrytý jako svět za zrcadlem a mladý básník v Broumově nebo v Náchodě by si sotva uvědomil, že v Nové Rudě nebo ve Valbřichu žije člověk, který prožívá stejné pocity a píše o nich stejným způsobem jako on.

Karol Maliszewski nakonec přednesl své básně na samostatném autorském večeru v literární hospůdce Rodinný výčep v Přibyslavi u Nového Města nad Metují a některé z těchto básní přeložené do češtiny byly otištěny v časopise Výčepní list.

JIŘÍ ČERVENKA