25
vychází 10. 6. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Úterý 18. 6. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Útok na zdraví?

Lidské tělo bylo vždy jedním z nejoblíbenějších témat různých sekt. Všechna náboženská a mystická pojednání obsahují oddíl zasvěcený zdraví. V zdravém těle zdravý duch: tato pravda je dnes sice dokonale přijímána veškerým obyvatelstvem, avšak existuje i zvrácené pojednání na toto téma, které vybočuje z její logiky.

V Meteoru tohoto týdne nahlížíme do zajímavé a aktuální knihy francouzského psychiatra a kriminalisty Jeana-Marie Abgraila Mechanismus sekt. - Vnitřní výplach těla a jeho očištění bývají předkládány jako hlavní podmínky přístupu k božské dimenzi a boje proti znečištěnému a hříšnému životnímu prostředí. Jsme daleci toho, píše Abgrail, abychom zavrhovali celostní koncepce zdraví a varování seriózních praktických lékařů před dietetickými omyly. Jak ale nepoukazovat na nemístnosti, které v nových časopisech věnovaných zdravotním problémům jen kvetou? Všudypřítomná je v nich magie, a to jak v článcích, tak v reklamách vychvalujících přednosti takového a takového přístroje, takové a takové diety, takové a takové techniky. Seznam léček na naivní čtenáře je dlouhý: od ionizační čističky vzduchu přes "nemagnetické" matrace až po magnetické přístroje. Kdyby to byl útok jen na peněženku důvěřivé oběti, nestálo by riziko za řeč. Jde však o skutečnou manipulaci založenou na nedostatku kultury.

Tyto rekvizity se zdají tím věrohodnější, že jdou ruku v ruce s módou (s chromoterapií, gemoterapií, krystaloterapií). Magičnost nabídky potlačuje u dychtivého uživatele, fascinovaného přírodním původem projektu, který neznečišťuje životní prostředí a nemá ani nic společného s průmyslem, jakoukoli schopnost kritiky. Na to se nabaluje pseudovědecký výklad, který nezasvěcenému neumožňuje odlišit pravdu od nepravdy. Průvodním znakem tohoto komplexu obléhané pevnosti je fascinace nadčlověkem, jehož nástup provázejí stravovací, technické, oděvní a dýchací rituály. Je to kult člověka nového a čistého. Tomuto přístupu není cizí ani magie. Tělo je totiž považováno za kosmickou jsoucnost, jejíž osobní "vibrace" jsou odrazem prvotní "vibrace" kosmické. Pak je bolest i nemoc informací, jejímž zdrojem je konflikt, neexistence harmonie... Tělo je energetickým polem uvnitř jiných polí... atd. atd.

(bi)