25
vychází 10. 6. 2002

Zpět na obsah         

Názory, komentáře


OČIMA PETRA NOVÁČKA A IVANA HOFFMANA

Petr Nováček a Ivan Hoffman, Český rozhlas 1 - Radiožurnál

A kdybychom se víckrát nesetkali...

P. N....bylo to krásné, a nebylo toho dost. Nemáme na mysli maléry, ale možnost svěřit se vám, vážení čtenáři, s našimi - s prominutím - myšlenkami, v čemž budeme rádi pokračovat, bude-li o nás zájem, i po vítězných volbách. Kdo že v nich zvítězí? Zajisté demokracie, protože dáme nejvíce hlasů těm nejonačejším stranám a na jejich kandidátkách zakroužkujeme ty nejlepší z nejlepších. Za "totáče", vzpomínáte si, jsme nemohli volit nejlepší z nejlepších, protože jsme museli hlasovat pro kandidáty Národní fronty. Že nemáte zapotřebí, abychom si z vás "dělali šoufky"? Předvolebně rozdychtěným občanům se pro jistotu omlouváme, leč obratem dodáváme: Bděte, přátelé naši drazí, neboť jsou mezi námi tací, kteří nejenže si "nedělají šoufky", nýbrž snaží se naši drahou demokracii doslova utopit v žumpě vlastní malosti a nenávisti. Že nevěříte? Také jsme nevěřili, když se s námi před týdnem náš drahý redakční kolega, známý rozhlasový a televizní moderátor J. P., dělil o svůj zážitek. Týden předtím se vracel kolem šesté do Prahy, když ve Strašnicích, u konečné jedenáctky, se mu naskytl šokující pohled: Na lavičce, jejíž pro reklamu uzpůsobené opěradlo neslo plakát strany sympatického ptáčete s inspirativním volebním heslem Vstříc novému osudu, pospávalo jakési individuum. Bezdomovec nejspíš, v oděvu znečisšěném, pod sebou a kolem dokola obložený prázdnými lahvemi a jiným neřádstvem. Náš kolega neměl s sebou fotoaparát a nezatelefonoval ze svého mobilu žádnému známému fotoreportérovi, aby ten výjev zvěčnil a zajisté dobře zpeněžil. A že by jich asi bylo, kteří by rádi zaplatili a z oné ohavnosti nechali narychlo vytisknout plakáty na diverzní billboardy, aby, jsouce sami bez jiskry, se pokusili zmařit naděje na vítězství strany, jež má k němu jenom krůček. No představte si, že by se v závěru volební kampaně objevily po republice plakáty, na nichž by "nový osud" zosobňovala ta napůl troska z lavičky: kolikpak asi dosud nerozhodnutých voličů, kteří stále ještě nevědí, koho budou volit či budou-li se vůbec k volbám obtěžovat, by tváří v tvář takové "názorné agitaci" pro dotyčnou stranu hlasovalo? Asi nemnoho, přičemž která z favorizovaných stran nejvíc urve z deseti až patnácti procent dosud nerozhodnutých voličů, ta velmi pravděpodobně skončí na prvním místě a obšťastní národ budoucím premiérem. Ale to jsme trochu předběhli. Když náš kolega J. P. svůj zážitek s lavičkou, heslem a bezdomovcem dokončil, jakožto politicky zralí a přitom nestranní redaktoři média veřejné služby jsme si pochopitelně položili otázku "Cui bono?". Týden předtím přece téže straně vrazil dýku do zad jistý Jan Kasl, jehož si jedenáct let hřála na prsou a učinila z něj pražského primátora, aby se jí 17 dní před volbami odvděčil tím, že složí funkci na radnici a odejde ze strany. A ta má přece zjištěno, že se předtím stýkal s jistým Josefem Zieleniecem, který zradil stejnou stranu už před pěti lety, a také s Michaelem Kocábem, jenž kuje pikle ve službách prezidenta republiky. V tom okamžiku jsme prozřeli: To přece nemusí být, to nebude náhoda? Kdo asi dal tomu pobudovi peníze na alkohol, kdo si ho najal jako živou karikaturu onoho vznešeného volebního hesla a cíle? Není to vlastně jedno velké spiknutí? V jednu chvíli jsme dokonce chtěli zatelefonovat na centrálu oné strany, ať k plakátům s dotyčným volebním heslem raději rozestaví na hlídky milici. Pak jsme si uvědomili, že milice měla úplně jiná strana v úplně jiné době a že statut rozhlasu nám zakazuje aktivní spolupráci s jakoukoli politickou stranou. Celý den jsme v redakci přemýšleli, jak té straně pomoci a zachránit demokracii, ale ten statut se nám stále pletl pod nohy. Rozešli jsme se bez činu i bez usnesení, ale to celodenní přemýšlení nás zřetelně poznamenalo. Když jsme dorazili domů, naše manželky, aniž by se na dálku domluvily, shodně přiložily po studeném náčinku na naše hlavy.

Náš příspěvek Evropě

Když po roce osmdesát devět v Československu zvítězila demokracie a zemi opustila okupační vojska, z ničeho nic se objevil nečekaný vnitřní nepřítel - nacionalismus. Když tenkrát Ján Čarnogurský mluvil o tom, že by Slovensko mělo mít v Evropě vlastní hvězdičku, kdekdo si v Praze ťukal na čelo. Později si ale federalisté s těžkým srdcem řekli, že Slovensko zřejmě musí projít procesem, který si Češi odbyli v národním obrození. Stát byl rozdělen i proto, aby "levicové Slovensko" nebrzdilo "pravicové Česko" na cestě do Evropy. Uplynulo deset let a čeští politici se předhánějí v obraně národních zájmů. Volební kampaň se nese v duchu obrany Benešových dekretů, varovně se zdvihá prst ohledně našeho přistoupení k EU. V politickém slovníku ožily termíny jako národní suverenita, národní svéráz, svébytnost, zbývá ještě oprášit národní sebeurčení a národní specifika. Silná slova ovšem postrádají konkrétní obsah. Mluví se o hrozbě, že bychom v integrované Evropě mohli přijít o národní identitu, neříká se ale, co tu identitu tvoří, čím bychom měli společenství evropských národů obohatit. Naším vkladem může být specifický český humor. Ten ovšem obtížně mohou exportovat politici. Berou sami sebe smrtelně vážně. I když kdo ví: Někdy právě tou okázalou nabubřelostí vybízejí k akcím, které z nich v nejlepší tradici Haškova Švejka vytvářejí ony směšné figury, jimiž se dobře můžeme mezinárodně zviditelnit. Čerstvým příkladem budiž příběh pražského exprimátora, který svolal do restaurace na Pražském hradě své "našeptávače". Reagoval tak na teorii spiknutí, se kterou přišli jeho bývalí spolustraníci. Sotva bychom v Evropě našli politika, který na invektivy jiných politiků zareaguje happeningem, při němž si vážení lidé vzájemně "našeptávají", k čemuž jim slouží velké papírové ucho na špejli. Jestliže se takové legrace navíc zúčastní prezident, je to skvělá story. Poselství o tom, že politici se dělí na vtipné a směšné, je totiž univerzální. Tudy vede naše specificky česká národní cesta do Evropy!