24
vychází 3. 6. 2002

Zpět na obsah         

Názory, komentáře


TELEVIZNÍ GLOSÁŘ

Předvolební připomínka

První zastavení letošního volebního seriálu se přiblížilo na dohled. V duchu tradice a očekávání se do předvolebních rituálů zapojily i jednotlivé tuzemské televize: Česká televize i Prima poměrně objektivně informují, Nova nepoměrně subjektivně agituje. Nakolik je podobná situace normální a zákonná, by měla posoudit "velká televizní rada". Reálně od ní něco podobného neočekává snad ani velmi naivní jedinec. Podobně nevšímaví by však neměli být diváci. Tedy alespoň ti, kteří si jednostranné účelové informační angažovanosti užili v totalitních dobách už dost. Připomínka boje o Českou televizi z přelomu tisíciletí je v daném kontextu víc než aktuální.

S odstupem necelého roku a půl se zdá být pozapomenut hlavní cíl tehdejšího pokusu o politickou zteč Kavčích hor. Tím bylo účelové zpochybnění principu veřejnoprávnosti a následně otevření otázky privatizace České televize. Právě exponovaná předvolební situace, kdy ze zásadních politických prohlášení typu "obav z kriminalizace úspěšných podnikatelů" povážlivě prýská nátěr morálního rozhořčení, podtrhuje potřebu existence televize veřejné služby v demokratické společnosti. Už proto, že systém předvolební agitace známý z povídky Ivana Vyskočila, v níž si starosta Kloheň zajišťoval hlasy aktivním vytvářením vděčných a velmi vděčných, lze ve veřejnoprávní televizi uplatnit přece jen obtížněji než v médiu vlastněném člověkem, s nímž se vůdci protežované strany už dříve podařilo úspěšně "mimosoudně dohodnout".

Konstatování o poměrné objektivitě předvolební prezentace politických stran ve vysílání České televize však v žádném případě nevyváží neblahý fakt, že táž instituce stále nápadněji selhává v jiné ze svých podstatných úkolů televize veřejné služby - aktivně se podílet na udržení sebezáchovné úrovně kultury a vzdělání společnosti. I proto, že kulturní a vzdělaní lidé podstatně hůře podléhají předvolebnímu populismu a politické demagogii vůbec.

JAN SVAČINA