23
vychází 27. 5. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Neděle 9. 6. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.20 hodin

Nejlepší francouzský orchestr ze zámoří

Šéfdirigent Montrealského symfonického orchestru Charles Dutoit kdesi prohlásil, že jeho těleso je nejlepším francouzským orchestrem. Tento bonmot (těžko v tomto směru lze seriózně uplatňovat takovéto superlativy!) měl možná do určité míry zdravě vyprovokovat nejlepší pařížská tělesa, a to i v době, kdy tentýž dirigent byl již také v čele Francouzského národního orchestru, tedy nejprestižnějšího orchestru Paříže. Jak je známo, Montreal leží v kanadské provincii Québec, kde 80 procent veškerého obyvatelstva hovoří francouzsky. Ve francouzském znamení probíhá veškerý život celé provincie, je tedy zcela logické, že právě odtamtud můžeme očekávat i špičkové umělce a umělecké počiny ve francouzských barvách. Montrealský symfonický orchestr je skutečně světovým tělesem a svou uměleckou úrovní je plně rovnocenný i světoznámým špičkovým tělesům USA. O pověstné špičkové interpretaci zvláště francouzského repertoáru se vyprávějí celé legendy. Pojďme se tedy o tom přesvědčit! Naším jistě příjemným prostředníkem bude výběr nahrávek z velmi bohatého zvukového archivu orchestru. Zazní ve čtyřech nedělních večerech v rámci pravidelného pořadu CD Laser. Ten první otevře slavné Ravelovo Bolero, po něm bude následovat veselé Divertimento Jacquese Iberta a program bude korunovat Berliozova Fantastická symfonie. O týden později nás čekají Chabrier (Espaňa), Saint-Saens (Bakchanále ze "Samsona a Dalily"), Debussy (Nokturna) a Franck (Symfonie d moll), třetí večer je kromě úvodního "Čarodějova učně" Paula Dukase laděn spíše lyričtěji (Báseň o noci a moři E. Chaussona a Faurého Requiem) a celý cyklus uzavře program s Bizetovými Dětskými hrami, Symfonií na téma písně francouzských horalů V. d´Indyho, Ravelův Náhrobek Couperinův a úplně v závěru Debussyho Moře. Můžeme se těšit na mimořádné hudební zážitky - Montrealští by v tomto repertoáru skutečně těžko hledali konkurenci!

BOHUSLAV VÍTEK