23
vychází 27. 5. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pátek 7. 6. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 6.50 hodin

Sólo pro Václava Hudečka

Houslový virtuos, sólista Českého rozhlasu, oslavující své jubileum právě 7. června, ročník 1952, byl nejprve žákem Bohumila Kotmela a později, na Akademii múzických umění v Praze, studoval u Václava Snítila. V patnácti letech byl finalistou rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a při této příležitosti se seznámil se svým pozdějším uměleckým partnerem houslistou Dmitrijem Sitkoveckým, synem slavného houslisty Juliana Sitkoveckého a klavíristky Belly Davidovichové. V téže době debutoval s Paganiniho koncertem v Londýně s Královskou filharmonií a tehdy zaujal Davida Oistracha, jehož posledním žákem se stal v letech 1971 až 1974. Václav Hudeček reprezentuje vrcholné české interpretační umění doma i ve světě nejen na koncertních pódiích, ale také řadou titulů na kompaktních discích. Patří mezi ně i soubor Bachových či Mozartových koncertů, z nichž je sestaven páteční ranní pořad Partitury. V těchto nahrávkách doprovází sólistu komorní orchestr Virtuosi di Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem a u dirigentského pultu stojí nositelé dvou slavných jmen Dimitrij Sitkoveckij a Igor Oistrach. V Hudečkově repertoáru nechybějí slavná díla světové houslové literatury Čtvero ročních dob Vivaldiho, koncerty Dvořáka, Sibelia, Mendelssohna - Bartholdyho či Čajkovského, jakož i koncertantní skladby houslových virtuosů Sarasateho, Drdly, Hubaye nebo hudba Ravelova a Lehárova na supraphonském titulu Carmen.

RAFAEL BROM