23
vychází 27. 5. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Úterý 4. 6. 2002 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.04 hodin

Narozeniny Českého krasu

Narozeniny mívají nejen lidé, ale také například přírodní rezervace, chráněná území. Své třicáté narozeniny si teď připomíná Chráněná krajinná oblast Český kras. S ochranou této krajiny to nikdy nebylo snadné. Zatímco ostatní chráněná území byla u nás více nebo méně netknutá lidskou činností, tak s Českým krasem tomu bylo právě naopak. Leží blízko Prahy, průmysl se zde rozvíjel minimálně už od 18. století, byla zde velice čilá lomařská, případně hornická činnost. Jde o krajinu kulturní, velice navštěvovanou, takže nebylo jasné, zda je vůbec ochrana uskutečnitelná. Přitom Český kras je svými hodnotami naprosto ojedinělý. Většina z nás nemá ani tušení, že byl "Českým krasem" nazván teprve ve dvacátém století legendárním Jaroslavem Petrbokem, zakladatelem našeho výzkumu čtvrtohor. Český kras se rozkládá mezi Prahou a jižním okolím Berouna. Důvodem ochrany jsou tu především geologické objekty, skalní defilé odkrytými vrstevními sledy, dále četná paleontologická naleziště zkamenělin a pak v novější době tzv. stratotypy, typy lokalit, podle nichž se řídí rozdělení geologické minulosti, a to i v evropském nebo dokonce světovém rámci. Český kras je pokladnicí vědomostí nejen pro vědce, ale také pro všechny, kdo se přírodou zabývají. Je zde vybudován systém naučných stezek, například v radotínském údolí a zejména pak v okolí Karlštejna, Svatého Jana, u Koněprus. Letošního roku přibyla i zbrusu nová naučná stezka, která vede z obce Slavíky, jihovýchodně od Zdic, východním směrem až na Zlatého koně u Koněprus. Poskytuje daleké rozhledy až na Rokycansko, můžeme z ní vidět Brdy a řadu dalších zajímavých částí středních Čech.

(bi)