23
vychází 27. 5. 2002

Zpět na obsah         

Tipy
Českého
rozhlasu


Pondělí 3. 6. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 9.00 hodin

Ensemble Martinů redivivus

Soubor, založený Janem Riedlbauchem v roce 1978, byl povolán převážně k interpretaci soudobé české hudby a vystupoval až do doby, kdy jeho členové převzali jiná angažmá - buď v orchestrech, nebo v pedagogice. V roce 1993 se flétnista Miroslav Matějka dohodl s profesorem Riedlbauchen na obnovení sdružení, a tak vzniklo jeho nové obsazení - vedle Matějky jsou jeho členy houslisté Radek Křižanovský a Jakub Jánský, a svého času také Radka Preislerová, dále Bledar Zajmi (violoncello) a Miroslav Navrátil (klavír). Obsahem titulu je vedle Dvořáka vesměs soudobá hudba a podtitul disku Odrazy z dávna odkazuje na sjednocující téma všech kompozic, byť se někdy jedná o nedávný čas minulý. U cyklu Tři ronda Zdeňka Lukáše se jedná o rok 1974, kdy skladba vznikla, Martinů nalezl inspiraci pro svou Madrigalovou sonátu z roku 1942 v renesanční hudbě, dílo Sylvie Bodorové s názvem Helios, přepracované v lednu roku 1998, zobrazuje starou řeckou báji o Faethónovi a slunečním vozu Héliově, Sonata da camera Ilji Hurníka, která je repertoárovou skladbou souboru od jeho založení, se obrací ke klasické hudbě a autor nalezl impulz k tvorbě i v činnosti souboru Ars rediviva Milana Munclingera. Poslední hudba titulu vzešla z pera Otomara Kvěcha a její název Ozvěny ze Shakespeara není třeba dále rozvádět. Snad by se dalo jen dodat, že původní skladba z roku 1974 nesla název Malé komorní drama a její přepracovaná verze pro Ensemble Martinů je z roku 1998.

RAFAEL BROM