23
vychází 27. 5. 2002

Zpět na obsah         

Televize
a film


TV TIPY

Pondělí 3. 6. 2002 ČT 2 - 20.00 hodin

Jackie: pozadí mýtu

Jacqueline Bouvierová byla vychovávána jako výborná partie pro bohatého muže. Její vlastní plány však byly odlišné. Po studiích získala literární cenu Vogue a stala se novinářkou. Vzbudila zájem a pak i obdiv mladého senátora Kennedyho. Stala se jeho ženou i spolupracovnicí a po jeho zvolení prezidentem to byla především ona, kdo vtiskl Bílému domu i celé americké politice vlastní originální styl. Byla obdivována, milována i respektována. Její hvězda neustále stoupala - ale pak zazněly výstřely v Dallasu...


Úterý 4. 6. 2002 ČT 2 - 20.00 hodin

Nežádoucí nájemníci (1/3)

Pomocí elektronové mikroskopie, která umožňuje pozorovaný předmět zvětšit pětadvacettisíckrát - nahlédneme do soukromého života roztočů. Například matrace, na níž trávíme noci, se v mikroskopickém pohledu podobá džungli. V každém gramu prachu je dva až patnáct tisíc roztočů. Hlavní jejich potravou je naše odumřelá kůže. Za jedinou noc se nám totiž z těla oloupou asi tři gramy kůže. Zbytky po roztočích mohou způsobovat alergie, dokonce i astmatické záchvaty. Roztoči přitom mají i své advokáty, kteří tvrdí, že bez roztočů, recyklujících odumřelou organickou hmotu, by povrch planety Země byl jedním velkým smetištěm.


Středa 5. 6. 2002 ČT 2 - 20.00 hodin

Pamětníci, hrdinové, občané

"Dost se stydím za to, že před jedenácti lety, než jsem přijel do Československa, nebylo mi o lidické tragédii známo vlastně skoro nic. S událostmi roku 1942 jsem se seznamoval teprve postupně," přiznává anglický rozhlasový publicista David Vaughan, šéfredaktor ČRo 7 - Radio Praha. Jako novinář se k tématu Lidic brzy dostal a našel souvislosti dokonce i v Británii - objevil tu stopy pozapomenutého válečného filmu o Lidicích. Nejprve o tom zpracoval pro ČRo 7 rozhlasový pořad a byl také u zrodu nového dokumentu režiséra Pavla Štingla Druhý život Lidic.

O zločinu nacistů v Lidicích se svět dověděl záhy po tragédii. Znali jej i ve válkou těžce zkoušené Anglii. Český spisovatel Viktor Fischl, který tu působil jako tajemník Jana Masaryka, a britský režisér Humphrey Jennings se hned v roce 1942 rozhodli ztvárnit lidický příběh ve filmu. Pro natáčení hraného dokumentu Tichá ves si vybrali hornickou obec podobnou Lidicím, Cwmgiedd v jižním Walesu. Vznikl tehdy strhující, dodnes velmi působivý film. Stal se i výchozím bodem Štinglova dokumentu.

Anna Nešporová-Horáková a Winnie Horáková se setkaly po letech v LidicíchAutoři při přípravě Druhého života Lidic navštívili waleskou vesnici, v níž se Tichá ves odehrávala a kde tehdejší obyvatelé Cwmgieddu ztělesnili občany Lidic. Listovali v londýnských archivech. Vyhledali pamětníky a jejich potomky, v Anglii i v Čechách se vydali po stopách osudů Horákovy rodiny (u Horákova statku byli popraveni všichni lidičtí muži), hovořili se synem a ženou letce Josefa Horáka - účastníka bitvy o Anglii. (O této rodině se za komunismu nemuvilo, stejně jako o tom, že byla po válce doslova vyštvána z Lidic.) Tvůrci filmu sledovali s kamerou cestu potomka Horákovy rodiny - lidické dívky Pavly, do Anglie za příbuznými a její besedu s obyvateli filmové vesnice o reálných Lidicích. Současní Cwmgieddští dobře znají Jenningsův film a dodnes žijí tím, že jejich otcové a dědečkové v něm kdysi hráli. Štingl a Vaughan si s nimi vyprávěli, ale chodili i po lidických pěšinách, naslouchali vyprávění Pavliny babičky... Podařilo se jim shromáždit výjimečná, často neznámá fakta o lidských osudech, o bolesti i hněvu, o vzpomínkách i zapomínání. Všechno se to nakonec do jednoho filmu ani nemohlo vejít.

Záměrem režiséra, který se dlouhodobě zabývá osudy lidí za nacistické okupace, bylo ukázat historii v objektivním světle. Zlobí ho, že "komunisté nám předkládali dějiny pouze černobíle, což platí i o Lidicích", říká Pavel Štingl. "Mnohé zamlčovali, zkreslili. Tvrdili třeba, že parašutisté udělali spoustu věcí špatně. Naším snímkem jsme se pokusili vyhledat pár střípků ze zapomenutých událostí, které by mohly vrátit lidickému odkazu jeho původní význam. Potěšilo nás, že v hornících, kteří účinkovali v prastarém filmu, dodnes zůstalo jasno o tom, proč na sebe vzali identitu obce kdesi daleko na kontinentě, kde nikdo z nich ani před válkou, ani po válce osobně nebyl..."

Štinglův a Vaughanův film objevil, že mezi hornickými obcemi v Čechách a Walesu pořád stojí tichý most vzájemného porozumění. Svým dokumentem jej ještě zpevnili a zalidnili. Vzkřísili osud historických Lidic k "druhému životu".

AGÁTA PILÁTOVÁ


Čtvrtek 6. 6. 2002 NOVA - 20.00 hodin

Když byl Karlštejn ženám zapovězen

Kdyby se mělo jedním slovem postihnout, co režisér Zdeněk Podskalský znamenal pro naše publikum, nabízí se jediné - bavič. Jeho filmy i televizní pořady chtěly vždy rozdávat dobrou pohodu, proto se přimkl ke staropražským písničkám a také oprášil již zvetšelé konstrukce dávných her, jimž vdechl nový život. Zjistil, že základní komediální situace nejsou omezeny časem ani prostředím, že fungovaly před sto lety stejně jako dnes. Podskalský nikdy nepatřil mezi tvůrce, kteří po výrazové stránce posouvali kinematografii dopředu, naopak prosazoval humor vstřícný očekávání nejširšího publika, jehož vkus byl pro něj nakonec nejzásadnějším měřítkem hodnot. Bylo to hodně, nebo málo? Důležité je, že ve většině svých filmů stále rozdává dobrou zábavu a v těch nejlepších přesahuje její hranice směrem k satirickým výpadům.

Jeho jméno se pojí s řadou úspěšných komedií, k divácky nejvděčnějším však patří Noc na Karlštejně, natočená v roce 1973. Stařičká Vrchlického taškařice zpracovávala roztomilou pověst vztahující se k legendárnímu hradu - za císaře Karla IV. tam údajně nesměly přebývat ženy. Podskalský se ovšem k výchozímu textu nezachoval nijak pietně. Převzal sice jeho dějový půdorys, avšak umocnil spád vyprávění, zvýraznil situační komiku a vyprávění posunul k muzikálu, zaštítěnému zejména přítomností Waldemara Matušky. Zpěvu se však oddávali i populární činoherci. S výjimkou Brodského v důstojné úloze císařově a Högera coby laskavého arcibiskupa si zanotovali všichni: Kopecký, Hanzlík, Kolářová, Marvan, ba i Brejchová nakonec předabovaná Vondráčkovou.

Nebyla to první výrazová stylizace Vrchlického hry. Už v půli 60. let se o hudební úpravu pokusil František Filip (vladařský pár si tehdy zahráli Ráž a Bohdanová, purkrabího ztělesnil Jaroslav Marvan, jenž se k téže roli znovu vrátil i pod Podskalského vedením). Režisérovou ctižádostí ovšem nebylo jen statické začlenění melodií a textů - setkáme se s nápaditě řešenými pěveckými sóly, zaujmou i spontánně rozpohybované muzikálové scény. Prosadily se zejména ty, které s naivistickým okouzlením líčily všelijaká středověká řemesla. Mihl se zde v jednom ze svých posledních výstupů i nepřehlédnutelný Jan Libíček, aby dokázal, že vskutku neexistují malé role. Díky lahodné jiskřivosti, k níž se tvůrci propracovali, se Noc na Karlštejně řadí k tomu nejživotnějšímu, co přetrvalo z normalizačního úhoru.

JAN JAROŠ


Pátek 7. 6. 2002 ČT 2 - 22.15 hodin

Anatomie zločinu po česku

Třídílný dokumentární cyklus Hrdelní zločiny přináší pochmurné příběhy, které se u nás v uplynulých desetiletích skutečně staly. Představuje zločince, kteří mají na svědomí dvě, čtyři, dokonce i osm vražd a vesměs byli za ně popraveni. První díl (vysílaný 31. 5.) pojednává o smutně proslulém sedminásobném vrahovi Mrázkovi a tvůrci se do něj pustili na vlastní pěst: "Natočili jsme jej za své peníze a teprve hotový dokument představili České televizi," prozrazuje režisérka Zora Cejnková. Projekt se ujal, i když, či snad právě proto, je svým způsobem výjimečný. S dokumentární věcností se vydává po stopách dodnes hrůzně působících činů (však se také vysílá hluboce po desáté večer!), sleduje průběh vyšetřování i soudu.

JUDr. Miroslav Antl se prý necítil jako moderátor ve své kůži, ale není to na něm znát... Spolutvůrce cyklu Pavel Křemen považuje zpracování osudů českých masových vrahů "do jisté míry za revoluční téma, které televize nikdy nezpracovala, snad s výjimkou tzv. spartakiádního vraha". Autoři se zaměřují na charaktery lidí v extrémní nebo prahové životní situaci. Jaký je člověk, ve kterém se něco přesmykne a z jedince chovajícího se dlouho normálně se najednou stane bestie, masový vrah? "Zajímá nás, v čem byly životy, psychika nebo výchova vrahů jiné, že je dovedly k opakovaným vraždám. Pojali jsme cyklus jako anatomii zločinu," říkají autoři. Výjimečné je i prostředí, v němž se průvodce pořadem Miroslav Antl pohybuje: pankrácká popravčí cela. Ještě nikdy se tu prý nenatáčelo.

Každý díl přináší v jednom pořadu dva až tři příběhy. Autoři sice původně zamýšleli více půlhodinových dílů - vždy jen jeden příběh; televize však dává v dokumentu přednost hodinovému formátu. Proto víc příběhů (a hrdelních zločinů) v jedné hodinovce. A proto tu také dostal slovo moderátor, který je spojuje. Autoři oslovili známého kriminalistického odborníka doktora M. Antla, který - jak známo - "gaunery nemá rád". Ačkoliv je na veřejné vystupování zvyklý, v téhle roli se prý vůbec necítil svůj: "Nikdy jsem nic podobného nedělal, pořád jsem se musel hlídat a myslet na to, jak se mám tvářit, kde mám udělat krok či gesto." Netouží ani po vlastním autorském projektu, byť na kriminalistické téma. Na svém novém pracovišti má totiž spoustu práce: "Odcházel jsem jako starý a unavený státní zástupce a začal nedávno jako mladý perspektivní policista," usmívá se dr. Antl. Zbytečná skromnost, jako moderátor je výtečný, autoři zvolili dobře.

(ap)


Sobota 8. 6. 2002 ČT 1 - 20.50 hodin

Sugarlandský expres

Z raných filmů Stevena Spielberga patří Sugarlandský expres k méně známým, ale to nic nemění na tom, že se záviděníhodnou sugestivitou, pro jeho tvorbu příznačnou, líčí navenek snad tragikomickou, ale přitom stále hrozivější situaci. Vypráví o sotva odrostlé milenecké dvojici, která při útěku z vězení unese stejně mladičkého poldu jako rukojmí. Jenže osudový čin sešikuje kolonu policejních vozů, která je neodbytně sleduje. Kvůli vcelku banálnímu maléru je uvedena do pohybu kolosální bezpečnostní mašinerie, která nerada jede naprázdno... Spielberg vynalézavě načrtává postupné sbližování nedobrovolné trojice a naznačuje absurditu monstrózního pronásledování.

(jš)


Neděle 9. 6. 2002 NOVA - 22.15 hodin

Operace zlomený šíp

Armádní piloti major Victor Deakins a kapitán Riley Hale jsou vysláni na zkušební let se dvěma jadernými střelami na palubě "neviditelného" bombardéru Sealth. Podle plánu měli simulovat přelet hranic, nikdo však netuší, že Deakins má vlastní plány. Nad utažskou pouští se zrádný pilot zbaví Hala, potom shodí bomby do míst, kde čekají jeho komplicové, a sám se katapultuje. V Pentagonu je vyhlášen poplach. To, co původně vypadalo jako pouhá havárie, se ukazuje mnohem vážnějším problémem. Jaderné zbraně zmizely.

Režie John Woo. Hraji Christiana Slater, John Travolta, Samantha Mathis, Delroy Lindo, Frank Whaley, Bob Gunton a další.