21
vychází 13. 5. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Neděle 26. 5. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 8.00 hodin

Montserrat - klášter v horách

ŠpanělskoNavštívíte-li Barcelonu a vydáte-li se podzemní dráhou na severozápad, otevře se vám asi po padesáti minutách podivuhodně rozeklaná silueta pohoří Montserrat. Atmosférické působení - vítr, déšť, sníh, horko, mráz, mlha - zformovaly během staletí skalní bloky do podivuhodných podob. Básníci horu porovnávali s velkým hradem, mohutnou lodí nebo s obrovskými varhanami. Hora, stojící v centu širé krajiny, se stala pro Katalánce synonymem jejich vlastního uvědomění. Během času získal Montserrat také zvláštní hodnotu jako symbol duchovního povznesení a prohloubení. Mniši žili na hoře údajně už od 8. století. V první třetině 11. století založil opat Oliba malý klášter vedle osady Santa Maria. Klášter rostl velmi rychle a jeho jméno proniklo brzy i za hranice země. Na konci středověku se stal jedním z nejdůležitějších kulturních center Katalánska. Mezi řeholníky byli odedávna i hudebníci. Mimořádnou pozornost si zaslouží pěvecká chlapecká škola Escolania, která propůjčuje klášteru již odedávna pečeť dětské čistoty a nevinnosti. Její vznik je průkazně doložen už od 13. století. Postupem času se z této instituce vyvinula speciální hudební škola. Vyšli z ní početní skladatelé, sbormistři, varhaníci a chrámoví hudebníci, kteří často působili nejen v Katalánsku, ale také v cizině. S dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným se v cyklu Duchovní hudba nesetkáváme poprvé. Tentokrát připravil šest pořadů o španělském klášteře Montserrat. Začne skutečně "od Adama" a postupně nás provede historií až do současnosti. Stejně tak bude vybírat i hudbu, která bude v těchto pořadech znít. Dnes to budou zpěvy ze středověkého rukopisu Libre Vermell (Červená kniha), který se zachoval v klášterní knihovně. Cyklus nám tedy zároveň umožní poznat i současné španělské interprety, kteří se zabývají duchovní hudbou.

VLADIMÍRA LUKAŘOVÁ