21
vychází 13. 5. 2002

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Úterý 21. 5. 2002 Český rozhlas 3 - VLTAVA - 21.30 hodin

Otomar Krejča jako Minetti

Málokterý evropský autor způsobil v posledních třiceti letech tolik rozruchu jako rakouský dramatik, prozaik a básník Thomas Bernhard (1931-1989), jehož tvorba se i u nás setkává se stále větším zájmem. Jedním z jeho nejpozoruhodnějších titulů je hra Minetti - Portrét umělce jako starého muže. Bernhard ji napsal (v roce 1976) pro vynikajícího herce Minettiho a pojmenoval ji po něm. Hra však není pouze o Minettim, je o každém herci a každém umělci, který jde navzdory nejrůznějším tlakům za svou osobitou představou umění.

Otomar Krejča (uprostřed) s Petrem Weiglem a Marií Tomášovou při udělení ceny Nadace ČLF za divadelní a rozhlasovou tvorbu v roce 1999O Bernhardovi se říká, že se dotýká bolavých míst ve svědomí národa, že pranýřuje každé pokrytectví a "zbahněnost" a vysmívá se i germánskému titanismu. V této hře jde ještě hlouběji a sahá až na samotné "dno" lidské existence. Hlavní postavou hry je starý herec, který byl už před lety vypuzen z divadla, protože jako šéf činohry zatvrzele odmítal vyhovět požadavkům běžného vkusu a touhám po uvádění "neškodného" klasického repertoáru. Jako vrchol umění uznává jedině Shakespearova Krále Leara, kterého řadu let v ústraní a o samotě zkouší den co den. Snaží se dospět k dokonalosti, která by diváka burcovala z jeho poklidu. A jak se zdá, konečně dostal šanci, že se svým Learem předstoupí před obecenstvo.

Děj se odehrává v Ostende, kam Minetti právě přijel. Je silvestrovský večer a rozbíhají se karnevalové oslavy poslední noci roku. Lidé v maskách spěchají za svými zábavami a starý herec s kufrem - ukrývajícím masku, kterou pro roli Leara navrhl James Ensor - se objevuje v hotelové hale a čeká na divadelního ředitele, aby po dlouholeté izolaci přijal nabídku hrát znovu na jevišti Leara. Minutu po minutě marného čekání narůstá i jeho úzkost a jeho vzrušené promluvy se mění z poloh niterných zpovědí a litanií zavrženého umělce ve vášnivou obžalobu společnosti, která své umělce zabíjí. "Blouznící genius" totiž promlouvá i z bolesti nad světem, který "chce být baven, ale měl by být zneklidňován, zděšen a vyděšen".

Posluchači Vltavy se mohou těšit na rozhlasové nastudování hry v překladu Josefa Balvína, v režii Josefa Henkeho s Otomarem Krejčou v titulní roli herce Minettiho. Obsazení hlavní role je o to zajímavější, že Otomar Krejča se s tímto titulem nesetkal poprvé. Ovšem nikoli jako herec, ale jako režisér divadelní inscenace, která měla premiéru ve Stavovském divadle v listopadu loňského roku, kdy právě dozrál k životnímu jubileu osmdesáti let.

PAVEL MINKS